Namazı Kısa Ama Tam Kıldırmak (302. Hadis-i Şerif Dersi)

Enes (r.a) şöyle buyurur: “Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) namazı kısa ama tam kıldırırlardı.” (Buhârî, Ezân, 64)…

Namazı Uzun Kıldıran İmamı Şikâyet Etmek (301. Hadis-i Şerif Dersi)

Câbir ibn-i Abdullah el-Ensârî (r.a) şöyle anlatır: “Bir kişi gece karanlığı basmış olduğu hâlde iki sulama…

İmamın Kıyâmı Hafif Tutması, Rükû ve Secdeleri Tam Yapması (300. Hadis-i Şerif Dersi)

Ebû Mes’ûd (r.a) şöyle haber verir: “Bir kişi gelip: «–Vallâhi yâ Rasûlâllâh, filânca bize (namaz kıldırırken)…

Allah Teâlâ’yı Kalpte Tanımak ve Takvâ Sâhibi Olmak, Mârifet Kalbin Fiilidir / Îmân Ehlinin Amellerde Birbirinden Üstün Olması (12. Hadis-i Şerif Dersi)

Allah Teâlâ’yı Kalpte Tanımak ve Takvâ Sâhibi Olmak Mârifet Kalbin Fiilidir Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:…

Ensâr’ın İslâm’a Hizmetleri / 7. Fitnelerden Kaçmak Dindendir (11. Hadis-i Şerif Dersi)

Ensâr’ın İslâm’a Hizmetleri Birinci Akabe gecesinde beyʻat eden ve on iki nakîbin biri bulunan, Bedir ashâbından…

6. Îmânın Alâmeti Ensâr-ı Kirâm’ı Sevmektir (10. Hadis-i Şerif Dersi)

6. Îmânın Alâmeti Ensâr-ı Kirâm’ı Sevmektir Enes (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz şöyle…

5. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i Sevmek Îmândandır / Îmânın Tadını Almak (9. Hadis-i Şerif Dersi)

5. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i Sevmek Îmândandır Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle…

3. Yemek Yedirmek İslâm’dandır / 4. Kendisi İçin İstediğini Kardeşi İçin de İstemek Îmândandır (8. Hadis-i Şerif Dersi)

3. Yemek Yedirmek İslâm’dandır Abdullah bin Amr (r.a) şöyle buyurur: “Bir kişi Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e:…

KİTÂBÜ’L-ÎMÂN / İslâm Beş Esas Üzerine Binâ Edilmiştir / ÎMÂNIN ŞÛBELERİ / 1-2. El ve Dil İle Müslümanlara Zarar Vermemek ve Günah-lardan Uzak Durmak (7. Hadis-i Şerif Dersi)

KİTÂBÜ’L-ÎMÂN İmâm Buhârî’nin Sahîh’i, fıkıh babları üzere tertib edilmiş bir eser olduğu hâlde Îmân kitabıyla başlamıştır.…

İslâm’ın Husûsiyetleri ve Bütün Âleme Teblîğ Edilişi (6. Hadis-i Şerif Dersi)

İslâm’ın Husûsiyetleri ve Bütün Âleme Teblîğ Edilişi İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurmuştur: “Ebû Süfyân bin Harb…