Çilelerin Olgunlaştırdığı Yûsuf Peygamber (a.s) ve Kardeşleri

“Andolsun ki Yûsuf ve kardeşlerinde, (hakikati arayıp) soranlar için ibretler vardır.”[1] Yûsuf kıssasındaki ibretler, dersler, öğütler,…

Medine Dönemi: Îmandan Amele

Müslümanlar için Mekke devri îmanın kuvvetlenme mevsimiydi. Zira imanı kuvvetli olmayan bir insanın Allah’ın emirleriyle harekete…

Ahlâksızlıkla Mücâdele Eden Lût (a.s)

Lût (a.s), Hz. İbrâhim’in kardeşi Haran’ın oğlu idi. Hz. İbrâhim’e ilk iman eden kimseydi. Onunla birlikte…

Güneşin Kalplere Doğuşu

İnsanlık câhiliye karanlıklarından İslâm’ın nûrlu sabahına nasıl çıktı? Kur’ân onları hangi kademelerden geçirerek kalplerine inşirah verdi…

Onlara Korku Yok, Üzüntü de Çekmezler

Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şeriflerde kıyametin ve mahşer meydanının sıkıntıları, üzüntüleri ve korkuları anlatılır. Dehşet verici…

Bilgili Genç: İshâk (a.s)

İshâk (a.s); Hz. İbrahim’in ikinci oğlu olup Hz. Sâre’den doğ­muştur.[1] Yahudilerin Hz. İbrâhim’den sonra ikinci atasıdır…

Allah’a Kurban: Hz. İsmâil (a.s)

İsmâil (a.s) Şam’da doğdu, Harem’e geldi ve Mekke’nin kurulmasına sebep oldu. Çölün ortasında Allah’ın lütfuyla suya…

İslâm Toplumu Nasıl Doğdu?

Âyetleri nüzul sırasına göre takip ettiğimizde İslâm toplumunun nasıl doğduğunu görmeye başlarız. Müşrik toplum karanlıklar içindeyken…

Tevekkül ve Teslîmiyetin Simgesi: Hz. Hâcer (r.a)

Hz. İbrâhim’in Sâre vâlidemizden çocuğu olmamıştı. Yaşları da hayli ilerliyordu. Hz. Sâre, zâlim Mısır melikinin kendisine…

Hz. İbrâhim’in Hatîce’si: Sâre (r.a)

İbrahim (a.s) içine atıldığı ateşten sağ sâlim çıkınca bazı insanlar, Nemrud ve adamlarının zulmüne rağmen Allah’a…