En Hayırlı Nesil: Sahâbe-i Kirâm

Peygamber Efendimiz’e mü’min olarak erişen ve müslüman olarak vefat eden kişilere “sahabî” denir. Onlar Allah Rasûlü’nden…

Allah ve Rasûlü’nün Nimetine Mazhar Olan: ZEYD b. HÂRİSE

Peygamber Efendimiz’den beş yıl kadar sonra doğdu. Yemen menşe’li Kelb kabilesindendi. Annesi Su‘dâ, Zeyd’le birlikte kavmini…

Kur’ân’da Vezn, Mîzân ve Mevzûn Kelimeleri -Vücûh ve Nezâir Bağlamında Bir İnceleme-

Murat Kaya* Öz Kur’ân ilimlerinden biri de Vücûh ve Nezâir ilmidir. “Vücûh”, aynı lafzın Kur’an’da farklı…

Ahmet Cevdet Paşa’nın Kur’ân Tercümesine Yazdığı Muḳaddime ile Lüġāt-i Ḳurʾâniye Ḥaḳḳında Lâḥika-i Şerîfe İsimli Eserinin Tahlili, Kaynaklarının Tespiti ve Terceme-i Şerîfe’siyle Karşılaştırılması

Analysis of Aḥmed Cevdet Pasha’s Preface to the Translation of The Qurʾān, and His Work Named…

Yaptığımız Alışverişin Farkında mıyız?

Kureyş İslâm’ı kabul etmemekte direnince Rasûlullah (s.a.v) risâlet vazifesini yaparken kendisini düşmana karşı koruyacak bir kabile…

İnsan Avcıları ve Kalpleri Temizleyen Peygamber Yardımcıları: HAVÂRİLER

Arapça bir kelime olan havârî, lügatte “beyaz olmak, iyice beyazlatmak” mânalarına gelen haver kökünden türemiştir. “Seçilmiş, kusursuz; taraftar,…

Câmileri Îmâr Etmek

Namaz imandan sonra en büyük ahlâkî ve toplumsal bir esastır. Onun üzerine çok büyük bir toplumsal…

Rasûlullah’ın Müjdecisi: Hz. Îsâ Peygamber

Meryem oğlu Îsâ (a.s), resullerin en büyükleri olan beş “ülü’l-azm” peygamberden biridir. On beş sûrede doksan…

Mü’min Neye Benzer?

İnsan zihni soyut şeyleri örnek ve misalle daha rahat anlayabilir. Bu sebeple Allah ve Rasûlü, pek…

“Benim Misâlim”

Sultan göz alıcı bir saray yaptırır ve içinde muhteşem bir ziyafet hazırlar. Sonra elçisini gönderip halkı…