Kapak

EBEDİ KURTULUŞ YOLU Dr. Murat KAYA İstanbul 2009

GİRİŞ

1. İnsan, Kâinat ve Yaratıcı…………………………………………   6 2. İnsan ve Din    …………………………………………………..    9 BİRİNCİ KISIM İSLÂM’IN BAŞLICA…

Kısaltmalar:

Y: Celle celâlüh: Allah Teâlâ’nın kadri çok yüce ve ulvîdir. (s.a.v): Sallallâhu aleyhi ve sellem: Allah…

GİRİŞ

1. İnsan, Kâinât ve Yaratıcı

Mevlânâ Celâleddin Rûmî şöyle der: “Bir gün öküzün biri, zamanın medeniyet merkezi olan Bağdat’a geldi ve…

2. İnsan ve Din

Din, insanın Yaratıcı’sıyla ve diğer varlıklarla münasebetlerini düzenleyen kanun, nizam ve yol diye tarif edilir. Buna…

BİRİNCİ KISIM İSLÂM’IN BAŞLICA HUSÛSİYETLERİ

1. Tevhîdi Esas Alır

Aslında bütün ilâhî dinler, tevhîdi yani Allah’ın bir tek olduğunu, eşi ve benzerinin bulunmadığını öğretmiştir. Hz.…

2. Fıtrî Bir Dindir, Akla Ters Düşmez

Tüm insanlığa hitap eden İslâm, esas kâidelerini, bir kavimde mevcûd olan ârızî, geçici veya kısmî husûsiyetlere…

3. Allah ile Kul Arasına Kimse Giremez Yani Ruhban Sınıfı Yoktur

İslâm âlimleri, “Allah’a giden yollar mahlûkâtın nefesleri adedincedir” demişlerdir. Yani her insan Allah Y ile doğrudan…