Kapak

September 10, 2013 in Ebedi Kurtuluş Yolu

EBEDİ KURTULUŞ YOLU Dr. Murat KAYA İstanbul 2009

GİRİŞ

September 10, 2013 in Ebedi Kurtuluş Yolu

1. İnsan, Kâinat ve Yaratıcı…………………………………………   6 2. İnsan ve Din    …………………………………………………..    9 BİRİNCİ KISIM İSLÂM’IN BAŞLICA HUSÛSİYETLERİ 1. Tevhîdi Esas Alır………………………………………………….. 12 2. Fıtrî Bir Dindir, Akla Ters Düşmez ……………………………….
…devamını oku

Kısaltmalar:

September 10, 2013 in Ebedi Kurtuluş Yolu

Y: Celle celâlüh: Allah Teâlâ’nın kadri çok yüce ve ulvîdir. (s.a.v): Sallallâhu aleyhi ve sellem: Allah ona rahmet ve selâm eylesin. (r.a): (Erkekler için) Radıyallâhu anh: Allah ondan râzı olsun!
…devamını oku

GİRİŞ

September 10, 2013 in Ebedi Kurtuluş Yolu

1. İnsan, Kâinât ve Yaratıcı

September 10, 2013 in Ebedi Kurtuluş Yolu

Mevlânâ Celâleddin Rûmî şöyle der: “Bir gün öküzün biri, zamanın medeniyet merkezi olan Bağdat’a geldi ve şehri baştanbaşa dolaştı. Ancak o muhteşem güzellikler, lezzetler ve sanat hârikaları arasında ancak ve
…devamını oku

2. İnsan ve Din

September 10, 2013 in Ebedi Kurtuluş Yolu

Din, insanın Yaratıcı’sıyla ve diğer varlıklarla münasebetlerini düzenleyen kanun, nizam ve yol diye tarif edilir. Buna göre din, Yaratıcı tarafından insana, ölümden önceki ve sonraki hayatında yol göstermek üzere öğretilen
…devamını oku

BİRİNCİ KISIM İSLÂM’IN BAŞLICA HUSÛSİYETLERİ

September 10, 2013 in Ebedi Kurtuluş Yolu

1. Tevhîdi Esas Alır

September 10, 2013 in Ebedi Kurtuluş Yolu

Aslında bütün ilâhî dinler, tevhîdi yani Allah’ın bir tek olduğunu, eşi ve benzerinin bulunmadığını öğretmiştir. Hz. İbrâhîm (a.s), tevhîdi anlatmaya babası Âzer’den başlamıştı.[1] Yahûdiliğin önemle vurguladığı en temel ilke Tanrı’nın
…devamını oku

2. Fıtrî Bir Dindir, Akla Ters Düşmez

September 10, 2013 in Ebedi Kurtuluş Yolu

Tüm insanlığa hitap eden İslâm, esas kâidelerini, bir kavimde mevcûd olan ârızî, geçici veya kısmî husûsiyetlere göre değil, bütün beşeriyette mevcûd olan aslî, fıtrî, yaratılıştan gelen temâyül ve ihtiyaçlara göre
…devamını oku

3. Allah ile Kul Arasına Kimse Giremez Yani Ruhban Sınıfı Yoktur

September 10, 2013 in Ebedi Kurtuluş Yolu

İslâm âlimleri, “Allah’a giden yollar mahlûkâtın nefesleri adedincedir” demişlerdir. Yani her insan Allah Y ile doğrudan bağlantı kurma hürriyetine sahiptir. Her insan, ibadetleriyle, duâlarıyla Allah’a yalvarır ve O’ndan af isteyebilir.
…devamını oku