График

June 24, 2013 in ИСЛАМ

Сүүлчийн тэнгэрлэг шашин: ИСЛАМ Др. Мурат КАЯА Истанбул 2012 © Erkam Publications 2012 / 1433 X Хэвлэсэн газар: Erkam Publications İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Cd. No: 117/4 Başakşehir,
…devamını oku

ГАРЧИГ

June 24, 2013 in ИСЛАМ

ОРЦ 1. . Хүн, орчлон ба туурвигч           9 2. . Хүн ба Шашин ………… 16 НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ИСЛАМЫН ГОЛ ШИНЖҮҮД 1. Тэвхид хамгийн чухал. 21 2. . Байгальд ээлтэй,
…devamını oku

Товч үгс:

June 24, 2013 in ИСЛАМ

Y:    Жэллэ жэлалүх: Агуу Аллахын хүч нь маш өндөр юм. :    Саллаллаху алайхи вэ сэллэм: Аллах түүнийг ивээн мэнд буулгаг. t:      (Эрчүүдэд) Радияллаху анх: Аллах түүнд таатай
…devamını oku

ОРЦ 1. Хүн, орчлон ба туурвигч Мевлана Жалалэддин Руми ингэж хэлэв:

June 24, 2013 in ИСЛАМ

“Нэгэн өдөр нэгэн шар, эриний иргэншлийн төв асан Багдадад ирээд хотын захаар хэсэв. Гэтэл тийм гайхамшигт гоо сайхан, амт ба урлагийн содон үйлс дотор анхаарлыг нь зөвхөн замын дэргэдэх амтат
…devamını oku

Урсамтгайн Механик

June 24, 2013 in ИСЛАМ

Байгаль орчлонг харвал, загас сэлж, шувуу нисч буй нь, бүгд тодорхой зарчмаар (урсамтгайн механикаар) хэрэгжинэ. Ус мөрөн эсвэл тэнгисийн хөвөөнд ядаргаагаа тайлж байхдаа, усны хөдөлгөөн ямар ярвигтай нэгэн зарчим буйг
…devamını oku

2. Хүн ба Шашин

June 24, 2013 in ИСЛАМ

Шашин бол хүнийг өөрийг нь бүтээгчтэй болон бусад оршигчидтай харилцах харилцааг нь зохицуулдаг хууль, болон засаглах арга гэж тайлбарладаг. Үүнээс үзвэл шашин энэ нас болоод хойд насны амьдралын тухай сургаал
…devamını oku

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ИСЛАМЫН ГОЛ ШИНЖҮҮД

June 24, 2013 in ИСЛАМ

1. Тэвхид хамгийн чухал.

June 24, 2013 in ИСЛАМ

Үнэндээ бүх тэнгэрлэг шашнууд тэвхид буюу Аллахын цорын ганц буйг, ижил хань үгүй буйг сургав. Хз. Ибрахим , тэвхидийг ярихад аав Азараас эхлэв.[1] Еврэй шашны чухалчилж тодруулсан хамгийн үндсэн зарчим
…devamını oku

2. Байгальд ээлтэй, шинжлэх ухаанаас зөрөхгүй.

June 24, 2013 in ИСЛАМ

Хүнтөрөлхтөнд хандсан Ислам нь, гол дүрэм журмаа, нэгэн ардад бий болсон буруу, түр зуурын эсвэл хэсгийн шинжийн дагуу биш, хүнтөрөлхтөнд байгаа үндсэн, туурвилаас ирсэн хэвшил болон хэрэгцээний дагуу тогтоодог. Иимээс,
…devamını oku

3. Аллах-Боол хоёрын хооронд хэн ч байхгүй буюу Рухбан үгүй

June 24, 2013 in ИСЛАМ

Ислам эрдэмтэд “Аллахад хүрэх замууд, туурвигсдын тооны чинээ” гэжээ. Энэ бол хүн бүр нь Аллах Y тай шууд холбоо барих эрх чөлөөтэй буй гэсэн үг. Хүн бүр үйлчилгээ залбирлаараа Аллахыг
…devamını oku