Giriş

“İslâm” kelimesi, harp ve çekişmenin zıddı olan barış, huzur, Allah’a boyun eğip teslim olma, güven verme,…

İslâm Huzûr ve Selâmet Dînidir

Engin merhamet sâhibi olan Yüce Rabbimiz, insanlar ve hayvanlar başta olmak üzere bütün mahlûkâtın huzûr ve…

İslâm, Allâh’ı Tanıma Dînidir

Bütün mahlûkâtı yaratan ve onları muhteşem bir nizâm dâhilinde idâre eden Cenâb-ı Hak, bütün güzel isimleri…

İslâm, Allâh’a Yaklaşma Yollarını Öğretir

İbâdetler Cenâb-ı Hakk’ın güzel vasıflarını ve kemâlini, gücü nisbetinde tanımaya başlayan her rûh, mutlaka O’na yaklaşma…

İslâm, Yaratan’dan Ötürü Yaratılanı Sevme Dînidir

Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş…