Giriş

July 20, 2013 in İslâm (Broşür)

“İslâm” kelimesi, harp ve çekişmenin zıddı olan barış, huzur, Allah’a boyun eğip teslim olma, güven verme, diğer insanları rahata kavuşturma, ihlâs ve samimiyet gibi mânâlara gelir. İslâm, bütün mahlûkâtı yaratan
…devamını oku

İslâm Huzûr ve Selâmet Dînidir

July 20, 2013 in İslâm (Broşür)

Engin merhamet sâhibi olan Yüce Rabbimiz, insanlar ve hayvanlar başta olmak üzere bütün mahlûkâtın huzûr ve selâmet içinde olmasını arzu etmektedir. Bunu sağlama vazifesini de insana yüklemiştir. İnsan, öncelikle kendisinin,
…devamını oku

İslâm, Allâh’ı Tanıma Dînidir

July 20, 2013 in İslâm (Broşür)

Bütün mahlûkâtı yaratan ve onları muhteşem bir nizâm dâhilinde idâre eden Cenâb-ı Hak, bütün güzel isimleri ve kemâl sıfatları kendisinde toplamıştır. İnsanın hayran kaldığı ve elde etmek istediği ne kadar
…devamını oku

İslâm, Allâh’a Yaklaşma Yollarını Öğretir

July 20, 2013 in İslâm (Broşür)

İbâdetler Cenâb-ı Hakk’ın güzel vasıflarını ve kemâlini, gücü nisbetinde tanımaya başlayan her rûh, mutlaka O’na yaklaşma iştiyakıyla dolup taşar. Allah’a yaklaşmanın yolu ise, O’nun rızâsını kazandıran ibadetlerdir. Cenâb-ı Hak bu
…devamını oku

İslâm, Yaratan’dan Ötürü Yaratılanı Sevme Dînidir

July 20, 2013 in İslâm (Broşür)

Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız!” (Müslim, Îmân,
…devamını oku