İmamın Açıktan “Âmîn” Demesi (322. Hadis-i Şerif Dersi)

February 18, 2017 de Buhârî'den Hadîs-i Şerîfler

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “İmam (Fâtiha’dan sonra) «Âmîn» dediğinde (arkasından) siz de «Âmîn» deyiniz. Zîrâ her kimin «Âmîn» demesi meleklerin «Âmîn» demesine tevâfuk ederse,
…devamını oku

Son İki Rekâtta Sadece Fâtiha Okunur (321. Hadis-i Şerif Dersi)

February 18, 2017 de Buhârî'den Hadîs-i Şerîfler

Ebû Katâde (r.a) şöyle demiştir: “Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) Öğle namazının ilk iki rekâtında Ümmü’l-Kitâb (yâni Fâtiha) ile birer sûre, son iki rekâtında da yalnız Ümmü’l-Kitâb’ı okurlardı. (İçlerinden okudukları) âyeti
…devamını oku

Bir Rekâtta İki veya Daha Fazla Sûre Okumak (320. Hadis-i Şerif Dersi)

February 18, 2017 de Buhârî'den Hadîs-i Şerîfler

Ebû Vâil şöyle anlatır: “Bir gün Abdullah ibn-i Mesʻûd’a biri gelip: «–Bu gece ben bütün Mufassal sûreleri bir rekâtta okudum» dedi. İbn-i Mesʻûd (r.a) cevâben: «–Şiir okur gibi acele acele
…devamını oku

Sabah Namazında Kıraati Açıktan Yapmak (319. Hadis-i Şerif Dersi)

February 18, 2017 de Buhârî'den Hadîs-i Şerîfler

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle anlatır: “Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) ashâb-ı kirâmından bir kaç zât ile birlikte Ukâz panayırına doğru yürüyorlardı. O târihte şeytanlar, semâdan haber almaktan men edilmiş, (haber almaya
…devamını oku

Sabah Namazında Kıraat (318. Hadis-i Şerif Dersi)

February 18, 2017 de Buhârî'den Hadîs-i Şerîfler

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle demiştir: “Her namazda (Kur’ân) okunur. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in bize duyurduklarını biz de sizlere duyuruyoruz. Bizden gizlice okuduklarını biz de sizlerden gizli okuyoruz. Ümmü’l-Kur’ân’dan (yâni Fâtiha’dan) başka
…devamını oku

Yatsı Namazında Kıraati Açıktan Yapmak (317. Hadis-i Şerif Dersi)

February 18, 2017 de Buhârî'den Hadîs-i Şerîfler

Ebû Râfiʻ (r.a) şöyle anlatır: “Bir gün Ebû Hüreyre’nin ardında yatsı namazını kıldım. İze’s-semâu’nşakkat sûresini okudu, secde yerine gelince secde etti. Kendisine: «–Bu nedir?» diye sordum. O da: «–Ben Ebü’l-Kâsım’ın
…devamını oku

Akşam Namazında Kıraati Sesli Yapmak (316. Hadis-i Şerif Dersi)

January 31, 2017 de Buhârî'den Hadîs-i Şerîfler

Cübeyr ibn-i Mutʻim (r.a) şöyle buyurmuştur: “Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in akşam namazında Tûr sûresini okuduğunu işittim.” (Buhârî, Ezân, 99) Şerh: Sûrenin tamamını mı, yoksa bir kısmını mı okuduğu sarîh değildir.
…devamını oku

Akşam Namazında Kıraat (315. Hadis-i Şerif Dersi)

January 31, 2017 de Buhârî'den Hadîs-i Şerîfler

İbn-i Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: “(Bir defasında vâlidem) Ümmü’l-Fadl, Ve’l-Mürselâti urfâ sûresini okuduğumu işitti. Bana: «–Yavrucuğum, bu sûreyi okumakla billâhi (derdimi) aklıma getir(ip depreştir)din. Bu, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den en son
…devamını oku

Öğle, İkindi ve Sabah Namazlarında Kıraat (314. Hadis-i Şerif Dersi)

January 31, 2017 de Buhârî'den Hadîs-i Şerîfler

Ebû Katâde (r.a) şöyle buyurmuştur: “Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) öğle namazının ilk iki rekâtında Fâtihatü’l-Kitâb ile birer sûre tilâvet buyururlardı. İlk rekâtta uzun sûre, ikincisinde kısa sûre okur, okudukları âyeti
…devamını oku

Namazda Tâdil-i Erkân’ın Önemi (313. Hadis-i Şerif Dersi)

December 27, 2016 de Buhârî'den Hadîs-i Şerîfler

Ebû Hüreyre (r.a)’den nakledildiğine göre bir gün Rasûlullah (s.a.v) Mescid-i Şerîf’e girmişlerdi. O esnada bir sahabî daha girip namaz kıldıktan sonra Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in huzuruna gelip selâm verdi. Efendimiz
…devamını oku