Kapak

September 26, 2013 in Tanzimât’tan II. Meşrûtiyet’e Kadar (1839-1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂMİ BİLİMLER ANABİLİM DALI TEFSİR BİLİM DALI TANZİMÂT’TAN II. MEŞRÛTİYET’E KADAR (1839-1908) MATBU TÜRKÇE KUR’ÂN-I KERİM TERCÜME VE TEFSİRLERİ   (Yüksek Lisans)  
…devamını oku

İÇİNDEKİLER

September 26, 2013 in Tanzimât’tan II. Meşrûtiyet’e Kadar (1839-1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri

ÖNSÖZ……………………………………………………………………………………………………………..9 KISALTMALAR………………………………………………………………………12   GİRİŞ TANZİMÂT DÖNEMİ İCTİMÂİ VE İLMİ DURUM   I- Tanzîmât Fermanı’nın İlanı ve Etkileri………………….……………………14 II- Tanzîmât’la Gelen Toplumsal Değişme…………………………………………………17 III- Tanzîmât Dönemi İslâm Uleması’nın Durumu……………..………………20 IV- Tanzîmât
…devamını oku

ÖNSÖZ

September 26, 2013 in Tanzimât’tan II. Meşrûtiyet’e Kadar (1839-1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri

İnsanı varlık âlemine getiren, ona Kur’ân’ı ve beyânı öğreten Allah’a hamd olsun! Allah’tan aldığı her şeyi eksiksiz ve fazlasız olarak bizlere kadar ulaştıran raûf ve rahîm olan Rasûl-i Ekrem Efendimiz’e
…devamını oku

KISALTMALAR

September 26, 2013 in Tanzimât’tan II. Meşrûtiyet’e Kadar (1839-1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri

Ank.    : Ankara. : bin veya İbn. Bibl.    : Bibliyoğrafya. bkz.     : Bak, bakınız.             Çev.    : Çeviren.             Derg.   : Dergisi.             DİA    : Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi.
…devamını oku

GİRİŞ

September 26, 2013 in Tanzimât’tan II. Meşrûtiyet’e Kadar (1839-1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri

TANZİMÂT DÖNEMİ İCTİMÂİ VE İLMİ DURUM

September 26, 2013 in Tanzimât’tan II. Meşrûtiyet’e Kadar (1839-1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri

I- Tanzîmât Fermânı’nın İlânı ve Etkileri

September 26, 2013 in Tanzimât’tan II. Meşrûtiyet’e Kadar (1839-1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri

Osmanlı Devleti XIII. yüzyılda kurulduğundan itibaren siyasi, sosyal ve ilmi sahâlardaki yükselişini sürekli olarak devam ettirmiş dünyanın en güçlü devletlerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. İbn-i Haldûn (v.1406)’un da isâbetle
…devamını oku

II- Tanzîmât’la Gelen Toplumsal Değişme

September 26, 2013 in Tanzimât’tan II. Meşrûtiyet’e Kadar (1839-1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri

Zamana bağlı olarak devletlerin, toplumların ve bireylerin etkisinden kurtulamadığı değişim ve dönüşüm sosyal bir kural olarak Osmanlı Devletini, ulemasını ve toplumunu da sırasıyla etkisi altına almıştır. Bu köklü ve tesirli
…devamını oku

III- Tanzîmât Dönemi İslâm Uleması’nın Durumu

September 26, 2013 in Tanzimât’tan II. Meşrûtiyet’e Kadar (1839-1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri

Müslümanların tarihteki en büyük başarısı aslında askeri bakımdan hızlı yayılmaları değil kendisini ifade edebilecek ve yeniden kurabilecek bir ilim adamı prototipini çıkarmış olmasıydı. Daha önce tanımlanmamış, ne Roma hukukçusuna, ne
…devamını oku

IV- Tanzîmât Dönemi’nde Medreselerin Durumu

September 26, 2013 in Tanzimât’tan II. Meşrûtiyet’e Kadar (1839-1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri

Medrese âlimlerinin okudukları dersler ve aldıkları icazetnamelere göre karşımıza zengin ve geniş bir müfredat proğramı çıkmaktadır. 1286/1869 tarihli İstanbul medreseleri listesine göre Osmanlı medreseleri müfredat proğramı:[1] Şeyhülİslâm Akşehirli Hasan Fehmi
…devamını oku