Onlara Korku Yok, Üzüntü de Çekmezler

Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şeriflerde kıyametin ve mahşer meydanının sıkıntıları, üzüntüleri ve korkuları anlatılır. Dehşet verici…

Bilgili Genç: İshâk (a.s)

İshâk (a.s); Hz. İbrahim’in ikinci oğlu olup Hz. Sâre’den doğ­muştur.[1] Yahudilerin Hz. İbrâhim’den sonra ikinci atasıdır…

Allah’a Kurban: Hz. İsmâil (a.s)

İsmâil (a.s) Şam’da doğdu, Harem’e geldi ve Mekke’nin kurulmasına sebep oldu. Çölün ortasında Allah’ın lütfuyla suya…

İslâm Toplumu Nasıl Doğdu?

Âyetleri nüzul sırasına göre takip ettiğimizde İslâm toplumunun nasıl doğduğunu görmeye başlarız. Müşrik toplum karanlıklar içindeyken…

Tevekkül ve Teslîmiyetin Simgesi: Hz. Hâcer (r.a)

Hz. İbrâhim’in Sâre vâlidemizden çocuğu olmamıştı. Yaşları da hayli ilerliyordu. Hz. Sâre, zâlim Mısır melikinin kendisine…

Hz. İbrâhim’in Hatîce’si: Sâre (r.a)

İbrahim (a.s) içine atıldığı ateşten sağ sâlim çıkınca bazı insanlar, Nemrud ve adamlarının zulmüne rağmen Allah’a…

Fütüvvet Ehlinin Önderi: İbrahim (a.s)

İbrahim (a.s) küçük yaşta, aklı ermeye başlar başlamaz hakkı aramaya başlamıştı. Son derece meraklı, cevvâl ve…

Allah Teâlâ Temiz Kullarını Sever

“Allah (c.c) temizdir, temizliği sever!”[1] Zâhiren ve bâtınen temizlenen, şirkten, hevâdan ve kalbî hastalıklardan uzaklaşan; inanç,…

Babasına İtaat Etmeyen Kenan

Nûh (a.s) “Ülü’l-azm” peygamberlerden biridir. Yâni sabrı, gayreti ve kararlılığı ile dillere destân olan bir peygamberdir.…

Kur’ân Gençliği

Gençlik, insan hayatının en önemli devresidir. Buna hayatın baharı da diyebiliriz. Bu dönemde insanın bütün kuvvetleri…