Müslümanca Konuşmanın Temel Taşları

January 3, 2020 in Makaleler

Murat Kaya Atalarımız “Üslûb-u beyân ayniyle insan” demişlerdir. Yani insanın konuşmadaki üslûbu, onun kalbî ve zihnî dünyasının bir aynasıdır. İnanç ve fikir dünyasını aynen yansıtır. Bir de “كَمَالُكَ تَحْتَ كَلَامِكَ:
…devamını oku

Kur’ân’ı Tefsir Ederken Yapılan Bazı Hatalar

November 15, 2018 in Makaleler

Kur’ân’ı Tefsir Ederken Yapılan Bazı Hatalar[1] Kur’ân-ı Kerîm Allah Teâlâ’nın kullarını hidayete erdirmek için gönderdiği son kitabıdır. Bu sebeple kıyamete kadar gelecek bütün insanların ihtiyacını karşılayacaktır. Bunun için her devirde
…devamını oku

Sabır ey Sabûr!

August 16, 2018 in Makaleler

Hz. Ömer (r.a); “Hayatımızın hayrını sabırla elde ettik” buyurur.[1] Sadece başımıza gelen belâlara değil, üzerine gittiğimiz işlere de sabretmek gerekir. Yapmamız gereken işleri devam ettirmeye sabır, ibadetlerimizi aksatmadan yapmaya sabır,
…devamını oku

Allah Rasûlü’ne (s.a.v) Kardeş Olabilmek

April 5, 2017 in Makaleler, Muhtelif Mevzular

Maddî ve Mânevî Temizlik Bir gün Rasûlullah (s.a.v) kabristana geldiler ve: “Selâm size ey mü’minler diyarının sâkinleri! İnşâallah bir gün biz de sizin yanınıza geleceğiz. Kardeşlerimizi görmemizi çok isterdim” buyurdular.
…devamını oku

Fitneye Sebep Olmamak ve Sabır

December 4, 2015 in Makaleler

Allahu a’lem âhir zaman fitneleri başladı ve giderek hızını artırıyor. Her tarafta kum gibi fitne kaynıyor. İnsanlar aldatılıyor, bir taraflara yönlendiriliyor, algı oluşturuluyor. Aynı dine mensup insanları bile bir araya
…devamını oku

Mushaf’a Temiz Olarak Dokunmak

September 4, 2015 in Makaleler

Kur’ân-ı Kerîm, en son ve en yüce ilâhî kitaptır. Cenâb-ı Hakk’ın Kelâm sıfatının bir tecellîsidir. Pek çok âyet-i kerîmede Kur’ân-ı Kerîm’in, ulvî sıfatlarından bahsedilir. Bunlardan birkaçı şöyledir: “Bu (Kur’ân), Ümmü’l-kurâ
…devamını oku

İslâm’ın Sağlam Kulpu’nu Sarılmak

August 1, 2015 in Makaleler

Kays bin Ubâd şöy­le anlatır: “Medine Mescid’inde oturuyordum. (Aralarında bulunduğum insanlar içinde Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in ashabından bâzıları da vardı.) O esnâda yüzünde huşû eseri görülen bir zât içeri girdi. Cemaat:
…devamını oku

Allah Rasûlü’nün (s.a.v) Bazı Mûcizeleri – 2

April 22, 2015 in Makaleler

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in en büyük mûcizesi şüphesiz Kur’ân-ı Kerîm’dir. O, lafzıyla ve mânâsıyla mûciz bir kelâmdır. O, bir i’câz ve hidâyet kitabıdır. Cenâb-ı Hak, Kur’ân ile müşriklere meydan okumuş,
…devamını oku

Allah Rasûlü’nün (s.a.v) Bazı Mûcizeleri – 1

March 31, 2015 in Makaleler

İlletsiz, sebepsiz hiç bir hâdise yoktur. Her hâdiseden evvel, onu meydana getiren bir sebep vardır. Tesâdüf denilen şeylerin bile henüz keşfedilemeyen bir illeti vardır. Mûcize ise, alışılmış olan şeye benzemeyen,
…devamını oku

Ashâb-ı Kirâmın Gençliği

March 3, 2015 in Makaleler

Gençlik, Allah Teâlâ’nın kullarına lûtfettiği en büyük nimetlerden biridir. Gençlik devrinde insanın bedeni gibi aklı, zekâsı, hâfızası, idrâki, anlayışı ve hissiyâtı da en kuvvetli hâlinde olur. Bu sebeple dürüst bir şekilde
…devamını oku