Tevekkül ve Teslîmiyetin Simgesi: Hz. Hâcer (r.a)

Hz. İbrâhim’in Sâre vâlidemizden çocuğu olmamıştı. Yaşları da hayli ilerliyordu. Hz. Sâre, zâlim Mısır melikinin kendisine…

Hz. İbrâhim’in Hatîce’si: Sâre (r.a)

İbrahim (a.s) içine atıldığı ateşten sağ sâlim çıkınca bazı insanlar, Nemrud ve adamlarının zulmüne rağmen Allah’a…

Fütüvvet Ehlinin Önderi: İbrahim (a.s)

İbrahim (a.s) küçük yaşta, aklı ermeye başlar başlamaz hakkı aramaya başlamıştı. Son derece meraklı, cevvâl ve…

Allah Teâlâ Temiz Kullarını Sever

“Allah (c.c) temizdir, temizliği sever!”[1] Zâhiren ve bâtınen temizlenen, şirkten, hevâdan ve kalbî hastalıklardan uzaklaşan; inanç,…

Babasına İtaat Etmeyen Kenan

Nûh (a.s) “Ülü’l-azm” peygamberlerden biridir. Yâni sabrı, gayreti ve kararlılığı ile dillere destân olan bir peygamberdir.…

Kur’ân Gençliği

Gençlik, insan hayatının en önemli devresidir. Buna hayatın baharı da diyebiliriz. Bu dönemde insanın bütün kuvvetleri…

Gençliğin İki Yönü: Hâbil ile Kâbil

Gençlik bir şelâle gibidir. Coşar, çağlar, köpürür, önüne geleni devirir. Çünkü bilgi ve tecrübesi az, canı…

Saf Duyguları ve Yüksek İdealleri İstismâr Edilen Gençler: Hz. Âdem ile Hz. Havvâ

Allah Teâlâ Hz. Âdem’i cennette yaratmış, ona bütün isimleri öğretmiş, varlıklara isim koyup tanımlama kâbiliyeti vermişti.…

Gerçek Mü’min Olmak Nasıl Mümkün?

Pek çok şeyde olduğu gibi mü’min olmanın da dereceleri vardır. Sahte mü’minlik diyebileceğimiz münafıklıktan başlayarak hakîkî…

Bâkî Kalan Sâlih Ameller

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaya İnsan kâinâtın hür varlığı. İradesiyle istediğini yapabilen, düşünüp konuşan değerli bir…