Günahı Hiç Arzulamayan: Hz. Yahyâ (a.s)

Yahyâ (a.s) Kur’ân’ın beş âyetinde zikredilen[1] ve İsrâiloğullarına gönderilen bir peygamberdir. Hz. Zekeriyyâ’nın oğludur. İsa (a.s)…

Âile ve Akraba

Allah teâlâ insanı erkek ve kadın olarak iki farklı cinste yaratmış ve âile kurarak birbirlerini tamamlamalarını…

İffet ve İtaat timsâli: Hz. Meryem

Hz. Meryem Kur’an’da ismi zikredilen yegâne kadın olup kendisinden 34 yerde bahsedilmektedir. Babasının adı İmrân olup…

İmanlarıyla Kıyâm Eden Gençler: Ashâb-ı Kehf

Ashâb-ı Kehf diye bilinen gençler büyük bir dâvânın erleriydi. Müşrik bir toplumda Allah’ın birliğine iman etmiş,…

Sırttan Yükü İndirmek: İnsanları Affetmek

İnsan acziyet tarafı olan, zaafları bulunan bir varlıktır. Rabbine karşı dâimâ eksikleri, kusurları ve hataları olur.…

Allah’ın Kitabını Ezberden Yazdıran Hz. Üzeyir (a.s)

Rahmetli Abdurrahman Gürses ve emsâli bazı âlimlerimiz için “-Allah göstermesin- Kur’ân-ı Kerim kaybolsa bir harfini bile…

İlâhî Rahmet ve Merhamet

Rahmet, merhamet edilen kimseye ihsanda bulunmayı gerektiren bir rikkat yani kalpteki acıma duygusudur, “rahim” kelimesinden türemiştir,…

Allah’ın Hikmet verdiği: Lokman Hakîm ve Oğlu

Lokman (a.s)’ın Hz. Davud zamanında yaşadığı rivayet edilir. Terzi veya marangoz olduğu söylenir.[1] Kuvvetli görüş onun…

Rasûlullah Efendimiz’in Ramazanı

Ramazan’ın Allah Rasûlü (s.a.v) için çok farklı bir anlamı vardı. Çünkü peygamber olarak seçilişi, âlemlere rahmet…

Mülküyle Birlikte Şükrü de Artan: Hz. Süleyman Peygamber

Hz. Dâvûd peygamberin oğludur. Küçük yaşlarda annesi ona: “Yavrucuğum! Geceleyin fazla uyuma! Zira geceleyin fazla uyku,…