Kapak

April 30, 2016 in Hz. Ömer (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Hz. ÖMER (r.a)’DEN 111 HAYAT ÖLÇÜSÜ   Dr. Murat KAYA

Takdim

April 30, 2016 in Hz. Ömer (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ Muhterem okuyucumuz! Mâlum olduğu üzere İslâm’da, Hulefâ-yı Râşidîn (istikâmet üzere olan râşid halîfeler) döneminin çok mühim bir
…devamını oku

Hz. Ömer’in Kısaca Hayatı

April 30, 2016 in Hz. Ömer (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Ömer (r.a) Kureyş kabilesinin Benû Adiyy kolundan olup nesebi, büyük atası Ka’b ibn-i Lüey’de Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in temiz nesebleriyle birleşir.[1] Ömer (r.a), Fil Vak’ası’ndan on üç sene sonra Mekke’de
…devamını oku

Şemâili ve Ahlâkı

April 30, 2016 in Hz. Ömer (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Ömer (r.a.), uzun boylu, iri yapılı, buğday tenli idi. Alnı geniş, bilekleri uzun, saçları dökük ve gözlerinde hafif kırmızılık vardı. Yüksek sesle konuşur, yürüdüğünde hızlı yürürdü. Allah’tan hakkıyla korkmak, doğruluk,
…devamını oku

Fazîletleri

April 30, 2016 in Hz. Ömer (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Hz. Ömer (r.a), bir taraftan devleti teşkilatlandırmaya çalışırken diğer taraftan da ilmî gelişmelere hız veriyordu. Onun fıkıh ilminde ayrı bir yeri vardır. Zîrâ Fıkıh usulünün teşekkülü Ömer (r.a) ile başlar.
…devamını oku

MEKKE-İ MÜKERREME

April 30, 2016 in Hz. Ömer (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Allah Sizinle Beraber Olsun!

April 30, 2016 in Hz. Ömer (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Leylâ Hâtun şöyle anlatır: “Müslüman olduğumuz için Ömer bize çok kızıyordu. Habeşistan’a hicret etmek için yola çıkmaya hazırlandığımızda, ben devenin üstündeyken geldi ve: «−Nereye gidiyorsunuz ey Ümmü Abdullah?» diye sordu.
…devamını oku

Allah’ım! İslâm’ı Ömer ile Kuvvetlendir

April 30, 2016 in Hz. Ömer (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a), kuvvetli ve heybetli bir insandı. Müslümanlara eziyet eder ve şiddet gösterirdi. Hz. Ömer’in amcasının oğlunun oğlu ve kız kardeşi Fâtıma’nın kocası olan Saîd ibn-i Zeyd (r.a) şöyle
…devamını oku

Ben Müslüman Oldum!

April 30, 2016 in Hz. Ömer (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Hz. Ömer (r.a), îmân ettiği ilk günleri şöyle anlatır: “Müslüman olup da ezâ ve cefâ çekmeyen, mücâdele etmeyen kimse yoktu. Ancak bana kimse dokunamıyordu. Kendi kendime dedim ki: «Müslümanlar çeşitli
…devamını oku

Az Evvel Söyledikleri Daha Güzeldi!

April 30, 2016 in Hz. Ömer (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Ukbe bin Âmir (r.a) şöyle anlatır: Develerimizi sırayla güdüyorduk. Bir gün nöbet bana gelmişti. Vazifemi yaptım, develeri akşam yerlerine getirdikten sonra, Peygamber Efendimiz’in huzûr-i âlîlerine vardım. Allah Rasûlü (s.a.v), ayakta
…devamını oku