Kapak

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

    Hz. OSMAN (r.a)’DAN 111 HAYAT ÖLÇÜSÜ   Dr. Murat KAYA

Takdim

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ Cenâb-ı Hak büyük bir lûtufta bulunarak Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i bizlere en güzel örnek şahsiyet olarak ihsan eylemiş.
…devamını oku

Hz. Osman’ın Kısaca Hayatı

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Osman ibn-i Affân (r.a) ashâb-ı kirâmın önde gelenlerinden olup, ilk müslümanların dördüncüsü ve Hulefâ-yi Râşidîn’in de üçüncüsüdür. Fil Vak’ası’ndan altı sene sonra veya 574 senesinde Mekke’de dünyaya gelmiştir. Soyu Abdi
…devamını oku

Şemâili

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Hz. Osman Zinnûreyn (r.a) orta boylu, iri kemikli, güzel yüzlü, uzun sakallı ve esmer renkli idi. Âlim, fâzıl, çokça ibâdet eden, sâlih, cömert, kerem sahibi, halim selim, son derece nâzik
…devamını oku

Fazîletleri

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Osman (r.a), Allah Rasûlü’ne iki defa damat olmuş ve Cennet’le müjdelenmiştir. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in: “Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve öğreteninizdir!”[1] hadîs-i şerîfini rivâyet eden Osman (r.a), Kur’ân-ı Kerîm’e büyük
…devamını oku

MEKKE-İ MÜKERREME / Ey Uykudakiler! Kalkın!

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Osmân ibn-i Affân (r.a) ile Talha bin Ubeydullah (r.a), Zübeyr ibn-i Avvâm (r.a)’ın peşinde Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in huzur-i âlîlerine vardılar. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) onlara İslâm’ı arzettiler, Kur’ân okudular, İslâm’daki hakları
…devamını oku

Aslâ Dönmem

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Hz. Osman (r.a) müslüman olduğunda, amcası Hakem bin Ebü’l-Âs onu yakalayıp bağladı. “–Sen atalarının dîninden dönerek yeni bir dîne mi girmek istiyorsun? Yemîn ederim ki, sen bu yeni dînden dönmedikçe
…devamını oku

Hz. Rukıye İle Evliliği

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Nübüvvetten evvel Peygamber Efendimiz’in kerîmeleri Hz. Ümmü Gülsüm ve Rukıye (r.a), Ebû Leheb’in oğulları Uteybe ve Utbe ile nişanlanmış olup henüz evlenmemişlerdi. Tebbet Sûresi nâzil olunca Ümmü Cemîl, oğullarına: “−Rukıye
…devamını oku

En Güzel Çift

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Osman (r.a) çok güzel bir zât idi. İnsanlar ondan daha güzel ne bir erkek ne de bir kadın görmüşlerdi. Rasûlullah (s.a.v), çok sevdiği Üsâme bin Zeyd’i, çocukken bir kap yemekle
…devamını oku

Habeşistan Yollarında

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Mekkeli müşriklerin mü’minlere revâ gördüğü baskı ve işkenceler zirveye çıkıp çekilmez bir hâl alınca, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), ashabına Habeşistan’a hicret etmelerini tavsiye etti. Osman (r.a), evini yurdunu terk ederek ilk
…devamını oku