Kapak

    Hz. OSMAN (r.a)’DAN 111 HAYAT ÖLÇÜSÜ   Dr. Murat KAYA

Takdim

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ Cenâb-ı Hak büyük…

Hz. Osman’ın Kısaca Hayatı

Osman ibn-i Affân (r.a) ashâb-ı kirâmın önde gelenlerinden olup, ilk müslümanların dördüncüsü ve Hulefâ-yi Râşidîn’in de…

Şemâili

Hz. Osman Zinnûreyn (r.a) orta boylu, iri kemikli, güzel yüzlü, uzun sakallı ve esmer renkli idi.…

Fazîletleri

Osman (r.a), Allah Rasûlü’ne iki defa damat olmuş ve Cennet’le müjdelenmiştir. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in: “Sizin en…

MEKKE-İ MÜKERREME / Ey Uykudakiler! Kalkın!

Osmân ibn-i Affân (r.a) ile Talha bin Ubeydullah (r.a), Zübeyr ibn-i Avvâm (r.a)’ın peşinde Rasûlullah (s.a.v)…

Aslâ Dönmem

Hz. Osman (r.a) müslüman olduğunda, amcası Hakem bin Ebü’l-Âs onu yakalayıp bağladı. “–Sen atalarının dîninden dönerek…

Hz. Rukıye İle Evliliği

Nübüvvetten evvel Peygamber Efendimiz’in kerîmeleri Hz. Ümmü Gülsüm ve Rukıye (r.a), Ebû Leheb’in oğulları Uteybe ve…

En Güzel Çift

Osman (r.a) çok güzel bir zât idi. İnsanlar ondan daha güzel ne bir erkek ne de…

Habeşistan Yollarında

Mekkeli müşriklerin mü’minlere revâ gördüğü baskı ve işkenceler zirveye çıkıp çekilmez bir hâl alınca, Rasûlullah Efendimiz…