Kapak

May 24, 2016 in Hz. Ali (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

      Hz. ALİ (r.a)’DEN 111 HAYAT ÖLÇÜSÜ   Dr. Murat KAYA

Önsöz

May 24, 2016 in Hz. Ali (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ Bizi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafâ r Efendimiz’e ümmet kılan, Kur’ân-ı Kerîm’i ve Sünnet-i Seniyye’yi insanlara tâlim
…devamını oku

Kısaltmalar

May 24, 2016 in Hz. Ali (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Y: Celle celâlüh: Allah Teâlâ’nın kadri çok yüce ve ulvîdir. r: Sallallahu aleyhi ve sellem: Allah ona rahmet ve selâm eylesin! t: (Erkekler için) Radıyallahu anh: Allah ondan râzı olsun!
…devamını oku

Kısaca Hayâtı

May 24, 2016 in Hz. Ali (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Hz. Ali t, Hicret’ten yaklaşık 22 sene önce milâdî 600 yılında Mekke-i Mükerreme’de doğmuştur. Kaʻbe’nin içinde doğduğu nakledilir.[1] Peygamber Efendimiz’in amcasının oğlu, damadı ve dördüncü halifesidir. Babası Ebû Tâlib, annesi
…devamını oku

Şemâili ve Ahlâkı

May 24, 2016 in Hz. Ali (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Ali bin Ebî Tâlib t, ortaya yakın kısa boylu, koyu esmer tenli, iri siyah gözlü olup sakalı sık ve geniş, saçları dökülmüştü. Yüzü güzeldi, gülümserken dişleri görünürdü. Kuvvetli bir vücut
…devamını oku

Fazîletleri

May 24, 2016 in Hz. Ali (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Hz. Ali t hiçbir zaman putlara, taşlara, ağaçlara secde ve ibadet etmemiş, onları tavaf etmemiş ve şeytanın yoluna gitmemiştir. İlk Müslümanlardandır. Enes bin Mâlik t anlatıyor: “Rasûlullah Efendimiz r pazartesi günü
…devamını oku

İlmî Şahsiyeti

May 24, 2016 in Hz. Ali (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Mü’minlerin Emîri Hz. Ali t Allah’ın kelâmına çok büyük bir ehemmiyet verdiği için Kur’ân-ı Kerîm ve Kur’ân ilimleri husûsundaki ilmi derin idi. Rasûlullah r zamanında Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemişti. Onun şöyle
…devamını oku

Zühd Hayâtı

May 24, 2016 in Hz. Ali (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Cüneyd-i Bağdâdî -kuddise sirruh- şöyle demiştir: “Allah kendisinden râzı olsun, Emîru’l-mü’minîn Hz. Ali t, eğer harplerle meşgul olmasaydı bizim bu Tasavvuf ilmimize dair pek çok incelikleri bize öğretirdi. Çünkü o,
…devamını oku

MEKKE-İ MÜKERREME / Allah Rasûlü’nün Yanında Yetişti

May 24, 2016 in Hz. Ali (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Nübüvvetten önce, Kureyş kabilesi şiddetli bir kıtlık ve açlığa dûçâr olmuştu. Allah Rasûlü’nün amcası Ebû Tâlib’in maddî durumu zayıf, âile efrâdı ise hayli kalabalıktı. Bu sebeple sıkıntı içindeydi. Fahr-i Kâinât
…devamını oku

On Yaşındaki Müslüman

May 24, 2016 in Hz. Ali (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Hz. Ali -kerremallahu vecheh- Rasûlullah r ile Hz. Hatîce’nin namaz kıldıklarını görmüş ve: “–Nedir bu?” diye sormuştu. Allah Rasûlü r: “−Bu, Allah’ın kendisi için seçtiği dînidir. Ben seni tek olan
…devamını oku