Kapak

September 17, 2016 in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

    Hz. HASAN ve Hz. HÜSEYİN (r.a)’DEN 111 HAYAT ÖLÇÜSÜ   Dr. Murat KAYA       İstanbul 2016

Önsöz

September 17, 2016 in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ Bizi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafâ (s.a.v) Efendimiz’e ümmet kılan ve O’nun Eh-i Beyti’nin muhabbetini gönüllerimize yerleştiren
…devamını oku

Kısaltmalar:

September 17, 2016 in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

(c.c): Celle celâlüh: Allah Teâlâ’nın kadri çok yüce ve ulvîdir. (s.a.v): Sallallâhu aleyhi ve sellem: Allah ona rahmet ve selâm eylesin! (r.a): (Erkekler için) Radıyallâhu anh: Allah ondan râzı olsun!
…devamını oku

Hz. Hasan’ın Kısaca Hayâtı

September 17, 2016 in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in sevgili torunu Hz. Hasan (r.a), Hicrî 15 Ramazan 3, milâdî 625 senesinde Medîne-i Münevvere’de doğdu. Kendisine Hasan ismini Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz verdi. Künyesi Ebû Muhammed’dir. Babası Ali
…devamını oku

Hz. Hüseyin’in Kısaca Hayâtı

September 17, 2016 in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Hüseyin (r.a), hicrî 5 Şaban 4, milâdî 10 Ocak 626 târihinde Medîne-i Münevvere’de doğdu. Künyesi Ebû Abdullah’tır. “Şehîd” lakabıyla meşhur­dur. Rasûlullah (s.a.v), ağabeyi Hasan’a yaptığı gibi o güne kadar Araplar
…devamını oku

Ezân

September 17, 2016 in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e hizmet eden Ebû Râfi şöyle demiştir: “Hz. Fâtıma (r.a), Hz. Hasan’ı dünyaya getirdiğinde Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in onun kulağına namaz ezanı gibi ezan okuduklarını gördüm.” (Ebû Dâvûd,
…devamını oku

Efendimiz’den Bir Parça

September 17, 2016 in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Hz. Abbas’ın zevcesi Ümmü’l-Fadl (r.a) şöyle anlatır: “Bir gün Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in yanına gelip: «−Rüyamda sizin uzuvlarınızdan birinin benim evimde olduğunu gördüm!» dedi. Efendimiz (s.a.v): «−İnşaallah Fâtıma bir oğlan dünyaya
…devamını oku

Akîka

September 17, 2016 in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle der: “Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), Hz. Hasan ve Hüseyin (r.a) için Akîka olarak ikişer koç kurban ettiler.” (Nesâî, Akîka, 4/4216) Yeni doğan çocuğun başındaki tüyüne Akîka denir.
…devamını oku

Onları Seven Benimle Beraber Olur

September 17, 2016 in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v), mübârek torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’in ellerinden tutup şöyle buyurmuşlardır: “Kim beni, bu ikisini, bunların baba ve analarını severse Kıyâmet Günü benimle berâber olur.”
…devamını oku

Hüseyin Bendendir

September 17, 2016 in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim. Hüseyin’i seveni Allah sever. Hüseyin esbâttan/torunlardan biridir.” (Tirmizî, Menâkıb, 30/3775; İbn Mâce, Mukaddime, 11/144) Yani Hüseyin (r.a), hayır üzere olan
…devamını oku