Kapak

June 11, 2016 in Buhârî'de Îmân ve İlim

  Buhârî’de ÎMÂN ve İLİM       Dr. Murat Kaya   İstanbul 2015  

Mukaddime

June 11, 2016 in Buhârî'de Îmân ve İlim

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i âlemlere rahmet olarak gönderen ve bizleri O’na ümmet eyleyen Cenâb-ı Hakk’a nihâyetsiz hamd ü
…devamını oku

KİTÂBÜ BED’İ’L-VAHY Vahyin Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e Gelmeye Başlaması Nasıl Oldu?

June 11, 2016 in Buhârî'de Îmân ve İlim

İnsanın muhtelif bilgi kaynakları mevcuttur. Bunlar içinde ilk sırayı vahiy alır. Zira onda hiç hatâ ihtimâli yoktur. Eksik ve kusuru da yoktur. Her şeyi yaratan ve bilen Yüce Allah’ın verdiği
…devamını oku

Ameller Niyetlere Göredir / Niyetin Ehemmiyeti

June 11, 2016 in Buhârî'de Îmân ve İlim

Ömer bin Hattâb (r.a) şöyle buyurmuştur: “Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işittim: «Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur. Artık nâil olacağı
…devamını oku

Vahyin Geliş Şekilleri ve Halleri

June 11, 2016 in Buhârî'de Îmân ve İlim

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurmuştur: “Hâris bin Hişâm (r.a) Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e: «‒Yâ Rasûlullâh, sana vahiy nasıl gelir?» diye sordu. Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular: «‒Bâzen bana çıngırak sesi gibi
…devamını oku

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e İlk Vahyin Gelişi

June 11, 2016 in Buhârî'de Îmân ve İlim

Ümmü’l-Mü’minîn Âişe (r.a) şöyle buyurur: “Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in ilk vahiy başlangıcı uykuda sâlih (sâdık) rüyâ görmekle olmuştur. Hiçbir rüyâ görmezdi ki sabah aydınlığı gibi vâzıh ve âşikâr zuhûr etmesin! Ondan
…devamını oku

Vahyin Tekrar Başlaması

June 11, 2016 in Buhârî'de Îmân ve İlim

Câbir bin Abdullah el-Ensârî (r.a) vahyin ilk gelişi ve fetrete girmesiyle alakalı bir evvelki hadisi naklettikten sonra şu ilâvede bulunmuştur: “Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) fetret-i vahiyden bahsederken söz arasında şöyle buyurdular:
…devamını oku

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Vahyi Nasıl Alırdı?

June 11, 2016 in Buhârî'de Îmân ve İlim

İbn-i Abbâs (r.a); “Ey Habîb-i Muhteremim, Sana nâzil olan Kur’ân âyetlerini nazmı ile unutmayayım diye acele edip Cibrîl tilâvetini tamamlamadan hemen lisânını ve dudaklarını kımıldatmaya başlama!”[1] âyet-i kerimesi hakkında şöyle
…devamını oku

Kur’ân’ın Tekrâr Edilmesi ve Efedimiz (s.a.v)’in Ramazan Mukâbelesi

June 11, 2016 in Buhârî'de Îmân ve İlim

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurur: “Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) insanların en cömerdi idi. En cömerd olduğu zaman da Ramazan’da idi ki bu ay Cibrîl (a.s)’ın kendisine çokca geldiği zaman idi. Cibrîl
…devamını oku

İslâm’ın Husûsiyetleri ve Bütün Âleme Teblîğ Edilişi

June 11, 2016 in Buhârî'de Îmân ve İlim

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurmuştur: “Ebû Süfyân bin Harb bana şöyle haber verdi: Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in (Hudeybiye’de) kendisiyle ve Kureyş kâfirleriyle akdeylediği sulh esnâsında, ticâreti için Şam’a giden bir Kureyş
…devamını oku