Kapak

  Buhârî’de ÎMÂN ve İLİM       Dr. Murat Kaya   İstanbul 2015  

Mukaddime

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i…

KİTÂBÜ BED’İ’L-VAHY Vahyin Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e Gelmeye Başlaması Nasıl Oldu?

İnsanın muhtelif bilgi kaynakları mevcuttur. Bunlar içinde ilk sırayı vahiy alır. Zira onda hiç hatâ ihtimâli…

Ameller Niyetlere Göredir / Niyetin Ehemmiyeti

Ömer bin Hattâb (r.a) şöyle buyurmuştur: “Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işittim: «Amellerin kıymeti ancak niyetlere…

Vahyin Geliş Şekilleri ve Halleri

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurmuştur: “Hâris bin Hişâm (r.a) Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e: «‒Yâ Rasûlullâh, sana vahiy…

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e İlk Vahyin Gelişi

Ümmü’l-Mü’minîn Âişe (r.a) şöyle buyurur: “Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in ilk vahiy başlangıcı uykuda sâlih (sâdık) rüyâ görmekle…

Vahyin Tekrar Başlaması

Câbir bin Abdullah el-Ensârî (r.a) vahyin ilk gelişi ve fetrete girmesiyle alakalı bir evvelki hadisi naklettikten…

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Vahyi Nasıl Alırdı?

İbn-i Abbâs (r.a); “Ey Habîb-i Muhteremim, Sana nâzil olan Kur’ân âyetlerini nazmı ile unutmayayım diye acele…

Kur’ân’ın Tekrâr Edilmesi ve Efedimiz (s.a.v)’in Ramazan Mukâbelesi

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurur: “Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) insanların en cömerdi idi. En cömerd olduğu zaman…

İslâm’ın Husûsiyetleri ve Bütün Âleme Teblîğ Edilişi

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurmuştur: “Ebû Süfyân bin Harb bana şöyle haber verdi: Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in…