Meallerde Sünnet (Kur’an-Sünnet Bütünlüğü) ve Rivayetlerin Dikkate Alın(ma)masıyla İlgili İyileştirme Örnekleri

Doç. Dr. Murat Kaya* Giriş Kur’ân-ı Kerim’in ilk tefsiri yine bizzat kendisi, ikinci tefsiri ise sünnettir.…

Elmalılı’nın Müşkil Âyetlere Yaklaşımı

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır son devrin büyük müfessirlerindendir. Eserlerini okuyan herkes onun ilmine, tefekkürüne ve kudret-i…

Kur’ân’a Göre Tevhîdî Düşüncenin Üç Denge Unsuru: Mîzân, Furkān ve Hikmet

Kur’ân’a Göre Tevhîdî Düşüncenin Üç Denge Unsuru: Mîzân, Furkān ve Hikmet[1]   Öz Allah Teâlâ kullarını…

Âyetlerin Yorumunu Güncelleştirirken Düşülen Hatalar ve Bunun Arkaplanındaki Sebepler

Âyetlerin Yorumunu Güncelleştirirken Düşülen Hatalar ve Bunun Arkaplanındaki Sebepler[1] Murat Kaya[2] Özet: Kur’ân-ı Kerim zaman ve…

Kur’ân-ı Kerim’de Bir Gençlik Modeli Olarak Hz. Yahyâ (a.s)

KUR’ÂN-I KERİM’DE BİR GENÇLİK MODELİ OLARAK HZ. YAHYÂ (A.S)[1] Murat Kaya[2] Özet: Dünya hayatında istikamet ve…

Tanzimat Sonrasındaki Tefsir Faaliyetleri

Osmanlı devrinde yazılan tefsir eserleri daha çok Arapça kaleme alınmıştır. Bunun bir sebebi, tefsir kitaplarının, her…