Kur’ân’a Göre Tevhîdî Düşüncenin Üç Denge Unsuru: Mîzân, Furkān ve Hikmet

Kur’ân’a Göre Tevhîdî Düşüncenin Üç Denge Unsuru: Mîzân, Furkān ve Hikmet[1]   Öz Allah Teâlâ kullarını…

Âyetlerin Yorumunu Güncelleştirirken Düşülen Hatalar ve Bunun Arkaplanındaki Sebepler

Âyetlerin Yorumunu Güncelleştirirken Düşülen Hatalar ve Bunun Arkaplanındaki Sebepler[1] Murat Kaya[2] Özet: Kur’ân-ı Kerim zaman ve…

Kur’ân-ı Kerim’de Bir Gençlik Modeli Olarak Hz. Yahyâ (a.s)

KUR’ÂN-I KERİM’DE BİR GENÇLİK MODELİ OLARAK HZ. YAHYÂ (A.S)[1] Murat Kaya[2] Özet: Dünya hayatında istikamet ve…

Tanzimat Sonrasındaki Tefsir Faaliyetleri

Osmanlı devrinde yazılan tefsir eserleri daha çok Arapça kaleme alınmıştır. Bunun bir sebebi, tefsir kitaplarının, her…