Hz. Ebû Bekir’in Kur’ân’a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri

        Hz. Ebû Bekir’in Kur’ân’a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri       Dr.…

ÖNSÖZ

Hz. Ebû Bekir zekâsı, mahâreti ve azmi sebebiyle cahiliye toplumunda en bilgili ve tecrübeli insanlardan biri…

KISALTMALAR

b.: Bin (oğlu). (c.c): Celle celâlüh: Allah Teâlâ’nın kadri çok yüce ve ulvîdir. (s.a.v): Sallallâhu aleyhi…

GİRİŞ / I. ARAŞTIRMANIN KONUSU ve GAYESİ

Kur’ân-ı Kerim, indirildiği günden itibaren Allah tarafından korunarak günümüze kadar gelen ve bundan sonra kıyamete kadar…

II. ARAŞTIRMANIN METODU ve KAYNAKLARI

Araştırmamızda, Hz. Ebû Bekir’in Kur’ân’a hizmetleri ve Tefsir ilmindeki yeri konusunda kaynaklarımızda mevcut olan durumu olduğu…

BİRİNCİ BÖLÜM / Hz. EBÛ BEKİR’İN HAYATI, HİLAFETİ, ŞAHSİYETİ ve FAZİLETLERİ

A. HAYATI / 1. Doğumu, Nesebi ve İsimleri

Ebû Bekir (r.a) Fil Vakʻası’ndan iki sene altı ay kadar sonra Mekke’de doğmuştur. Nesebi Ebû Bekr…

2. Yetişmesi ve Ticarî Hayatı

Hz. Ebû Bekir’in çocukluğu, gençliği ve müslüman olmadan önceki hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yer almaz.…

3. Evlilikleri ve Ailesi

Ebû Bekir (r.a) dört evlilik yapmış ve bunlardan altı çocuğu dünyaya gelmiştir. İlk evliliğini Kuteyle bint…

4. Toplumdaki Yeri

Ebû Bekir (r.a) cahiliye devrinde Kureyş’in seçkinlerinden ve eşrâfından olup reislerinden biri idi.[1] Cahiliye döneminde Kureyş’in…