Hz. Ebû Bekir’in Kur’ân’a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri

December 1, 2016 in Hz. Ebû Bekir'in Kur'ân'a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri

        Hz. Ebû Bekir’in Kur’ân’a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri       Dr. Murat Kaya       İstanbul 2016 

ÖNSÖZ

December 1, 2016 in Hz. Ebû Bekir'in Kur'ân'a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri

Hz. Ebû Bekir zekâsı, mahâreti ve azmi sebebiyle cahiliye toplumunda en bilgili ve tecrübeli insanlardan biri olmuştu. Bunun yanında güzel bir ahlâka da sahipti. İslâm’ın gelişiyle bu ilmini, tecrübesini, ahlâkını
…devamını oku

KISALTMALAR

December 1, 2016 in Hz. Ebû Bekir'in Kur'ân'a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri

b.: Bin (oğlu). (c.c): Celle celâlüh: Allah Teâlâ’nın kadri çok yüce ve ulvîdir. (s.a.v): Sallallâhu aleyhi ve sellem: Allah ona rahmet ve selam eylesin! (r.a): (Erkekler için) Radıyallâhu anh: Allah
…devamını oku

GİRİŞ / I. ARAŞTIRMANIN KONUSU ve GAYESİ

December 1, 2016 in Hz. Ebû Bekir'in Kur'ân'a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri

Kur’ân-ı Kerim, indirildiği günden itibaren Allah tarafından korunarak günümüze kadar gelen ve bundan sonra kıyamete kadar da böylece devam edecek olan ilâhi bir kitaptır. Kur’ân’ın korunması, anlaşılması ve sonraki nesillere
…devamını oku

II. ARAŞTIRMANIN METODU ve KAYNAKLARI

December 1, 2016 in Hz. Ebû Bekir'in Kur'ân'a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri

Araştırmamızda, Hz. Ebû Bekir’in Kur’ân’a hizmetleri ve Tefsir ilmindeki yeri konusunda kaynaklarımızda mevcut olan durumu olduğu gibi ortaya koymaya ve resmetmeye gayret ettik. Önceden kabul edilmiş bir görüşü temellendirmek ve
…devamını oku

BİRİNCİ BÖLÜM / Hz. EBÛ BEKİR’İN HAYATI, HİLAFETİ, ŞAHSİYETİ ve FAZİLETLERİ

December 1, 2016 in Hz. Ebû Bekir'in Kur'ân'a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri

A. HAYATI / 1. Doğumu, Nesebi ve İsimleri

December 1, 2016 in Hz. Ebû Bekir'in Kur'ân'a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri

Ebû Bekir (r.a) Fil Vakʻası’ndan iki sene altı ay kadar sonra Mekke’de doğmuştur. Nesebi Ebû Bekr Abdullah b. Ebî Kuhâfe Osman b. Âmir b. Amr b. Kaʻb b. Saʻd b.
…devamını oku

2. Yetişmesi ve Ticarî Hayatı

December 1, 2016 in Hz. Ebû Bekir'in Kur'ân'a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri

Hz. Ebû Bekir’in çocukluğu, gençliği ve müslüman olmadan önceki hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yer almaz. Ancak onun çocukluğundan beri putlara tapmadığı ve onlara ibadeti reddettiği nakledilir.[1] İbn İshâk, Hz.
…devamını oku

3. Evlilikleri ve Ailesi

December 1, 2016 in Hz. Ebû Bekir'in Kur'ân'a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri

Ebû Bekir (r.a) dört evlilik yapmış ve bunlardan altı çocuğu dünyaya gelmiştir. İlk evliliğini Kuteyle bint Abdüluzzâ adlı bir hanımla yapmıştır. Bu evlilikten oğlu Abdullah ile kızı Esmâ doğdu. Ebû
…devamını oku

4. Toplumdaki Yeri

December 1, 2016 in Hz. Ebû Bekir'in Kur'ân'a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri

Ebû Bekir (r.a) cahiliye devrinde Kureyş’in seçkinlerinden ve eşrâfından olup reislerinden biri idi.[1] Cahiliye döneminde Kureyş’in kan davaları ile diyetlerdeki ihtilaflarına bakmakla (eşnâk) vazifeli[2] olan Ebû Bekir, beşerî münasebetleri düzenlemeyi
…devamını oku