GİRİŞ

KİTABIMIZ KUR’ÂN Muhtevâsı ve Fazîletleri Doç. Dr. Murat Kaya İÇİNDEKİLER.. 2 TAKRİZ. 6 ÖNSÖZ. 16 GİRİŞ.…

BİRİNCİ BÖLÜM / KUR’ÂN-I KERÎM ALLAH KELÂMIDIR

Kur’ân-ı Kerîm, Yüce Rabbimizin kelâmı olduğunu hem nazmındaki belâğat, hem de muhtevasındaki hakikat ve hikmetlerle her…

İKİNCİ BÖLÜM EBEDÎ / MUCİZE KUR’ÂN-I KERİM

Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’i, hem Yüce Zâtʼının hem de Sevgili Rasûlʼünün hak ve hakîkat olduğunu ispat…

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / KUR’ÂN-I KERÎM’İN MUHTEVASI

Kur’ân-ı Kerîm insanlar için hidayet rehberidir. Onların dünya ve âhiret saâdeti için ihtiyaç duydukları bütün bilgileri…

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM / KUR’ÂN-I KERÎM’İN FAZİLETİ ve BEREKETİ

1. Kur’ân’ın Fazîleti ve Ehemmiyeti Kur’ân-ı Kerîm’in sayfalarına nazar etmek, onu okumak, dinlemek, ezberlemek, tefekküründe derinleşmek,…

BEŞİNCİ BÖLÜM / KUR’ÂN-I KERÎM’E KARŞI VAZİFELERİMİZ

Kur’ân’ın rahmet ve bereketinden tam olarak istifade edebilmemiz için ona karşı bir takım vazifeleri yerine getirmemiz…

SON SÖZ ve KAYNAKÇA

SON SÖZ Kur’ân-ı Kerîm hiç şüphesiz Allah kelâmıdır. En emîn yollarla yeryüzüne indirilmiş ve bize kadar…