KİTÂBU’S-SALÂT

November 3, 2014 in Buhârî'den Hadîs-i Şerîfler

Namaz, Cenâb-ı Hakk’a tâzimi, yönelmeyi ve yaklaşmayı ifâde eder. Mü’minler için ömür boyu devam eden büyük bir rahmettir.