Tek Elbise İle Namaz Kılarken Ne Yapmalı (162. Hadis-i Şerif Dersi)

Tek Elbise İle Namaz Kılarken Ne Yapmalı?

Ebû Hüreyre (r.a)’den nakledildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Hiçbiriniz üzerinde tek parça kumaş varken bu elbisesinin bir mikdârını boynuna dolamaksızın namaz kılmasın!” (Buhârî, Salât, 5)

*

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in; «Her kim tek parça kumaşa bürünerek namaz kılacak olursa iki ucunu çaprazvârî iki omuzundan geçirip boynunun üzerinde bağlasın!» buyurduklarını kulağımla işittiğime şâhitlik ederim.” (Buhârî, Salât, 5)

Şerh:

Tek parça kumaşa bürünerek namaz kılan kimse, bu elbisenin uçlarını boynunun üzerinden bağlamalıdır. Bunun hikmeti, rükû ve secdeye giderken elbisenin açılıp düşmemesi, vücûdun üst taraflarını da örtmek ve namaz kılan kimsenin kendi avret yerine gözünün ilişmemesidir. İhrama giren kimselerin ve düz kumaşı elbise olarak kullanan insanların buna dikkat etmesi lâzımdır.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in bu tavsiyesine uymayan kişi namazda elbisesini eliyle tutmak mecburiyetinde kalabilir. Bu durumda namazdayken elbisesiyle meşgul olur, dikkati dağılır, huşû bulamaz ve sağ elini sol elin üzerine koyma gibi bazı sünnetleri kaçırır. Günümüzde etrâfımızda gördüğümüz namazda elbisesiyle ve başörtüsüyle çok meşgul olan insanların, bu tavsiyelere riâyet etmesi gerekmektedir.

%d bloggers like this: