Mestlerle Namaz Kılmak (178. Hadis-i Şerif Dersi)

Mestlerle Namaz Kılmak

Hemmâm bin Hâris (r.a) şöyle buyurur:

Cerîr bin Abdullah (r.a)’ı bevlettikten sonra abdest alıp mestleri üzerine meshettiğini, sonra da kalkıp namaz kıldığını gördüm. Kendisine niçin böyle yaptığı sorulunca:

«‒Rasûlullah (s.a.v)’in böyle yaptıklarını gördüm (de onun için)!» cevâbını verdi.

Râvî der ki: Bu hadîs, (İbn-i Mesʻud’un talebelerinin) pek hoşuna giderdi. Çünkü Cerîr (r.a), (sahâbe içinde) en son Müslümân olanlardan biridir.” (Buhârî, Salât, 25)

Şerh:

Cerîr (r.a), Efendimiz (s.a.v)’in vefât ettiği sene, Mâide Sûresi’nin nüzûlünden sonra müslüman olmuştur. Bu da, mestler üzerine meshetme hükmünün neshedilmediğini gösterir. Nitekim Peygamber (s.a.v) Efendimiz’den bir meselede iki söz veya davranış nakledilirse, bunlar cem edilemezse dâimâ daha sonrakine îtibâr edilir, öncekinin neshedildiği kabul edilir.

%d bloggers like this: