Ateşe Doğru Namaz Kılmak (192. Hadis-i Şerif Dersi)

Ateşe Doğru Namaz Kılmak

Enes (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v):

«Ben namaz kılarken Cehennem ateşi bana gösterildi.» buyurdular.” (Buhârî, Salât, 51)

Şerh:

Bu cümle, uzunca bir hadîs-i şerîfin parçasıdır. Buhârî (r.a) bunu birçok yerde, birçok sahâbîden kâh muhtasar, kâh mufassal olarak rivayet eder. Burada ise, karşı­sında ocak, ateş veya müşrikler tarafından mâbûd edinilen başka birşey olduğu hâlde Allah rızâsı için namaz kılmanın câiz olduğunu göstermek maksadıyle îrâd etmiştir. Bununla beraber Hanefîler, bir nevi müşriklere benzeme sûretin­de olduğu için böyle namaz kılmayı kerîh görmüşlerdir. İbn-i Sîrîn de ocağa karşı namaz kılmayı kerîh görür. Diğer fakîhler bunda beis görmemişlerdir.

%d bloggers like this: