Mescide Girince İki Rekât Namaz Kılmak (197. Hadis-i Şerif Dersi)

Mescide Girince İki Rekât Namaz Kılmak

Ebû Katâde es-Selemî (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Biriniz mescide girdiği vakit, oturmadan evvel iki rekât namaz kılsın!” (Buhârî, Salât, 60)

Şerh:

Müslim’deki rivayette bu hadîsin sebeb-i vürudu da zikredilmiştir. Ebû Katâde (r.a) Mescid’e girdiğinde Peygamber (s.a.v) Efendimiz’i sahâbîleri arasında oturuyor görmüş. O da onlarla birlikte hemen oturuvermiş. Peygamber Efendimiz (s.a.v):

“‒Oturmadan evvel iki rekât namaz kılmana mânî olan şey ne­dir?” diye sormuşlar, o da:

“‒Yâ Rasûlallah, Sizin oturduğunuzu, insanların da etrâfınızda oturduğunu gördüm…” demiş. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v):

“‒Biriniz mescide girdiği zaman iki rekât kılmadan oturmasın!” buyurmuşlar. (Müslim, Müsâfirîn, 70)

İbn-i Ebî Şeybe’nin Musannef’inde diğer tarîkten yine Ebû Katâde’den rivayet edilen hadîste:

“‒Mescidlere haklarını veriniz!” buyrulmuş:

“‒Hakları nedir?” diye sorulunca:

“‒Oturmadan evvel iki rekât namaz!” ce­vâbı verilmiştir. (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, I, 299/3422)

Bu namaza Tahiyyetü’l-Mescid denilir. Yani Mescidin Rabbini, evin sâhibini selamlama, O’na tâzim ve hürmetlerimizi arzetme… İki rekâttan az olmaz ve mendûb olarak kılınır.

Ebû Hanîfe ve İmâm Mâlik’e göre, kerahat vaktinde mescide giren kimsenin Tahiyyetü’l-Mescid namazı kılması mekruhtur.

%d bloggers like this: