Namaz Kılanın Önünden Geçmenin Günâhı (227. Hadis-i Şerif Dersi)

Namaz Kılanın Önünden Geçmenin Günâhı

Sahâbî Hâlid ibn-i Zeyd (r.a), Büsr ibn-i Saîd’i, namaz kılanın önünden geçen kimse hakkında Rasûlullah (s.a.v)’den ne işittiğini sormak üzere Ebû Cüheym el-Ensârî’ye yolladı. Ebû Cüheym (r.a) de şöyle dedi:

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular:

«Namaz kılanın önünden geçen kimse, üzerine ne kadar (günah) aldığını bilse onun önünden geçmektense kırk (bilmem şu kadar zaman yerinde) durmayı daha hayırlı bulur».”

Râvî Ebu’n-Nadr der ki:

“Kırk gün mü, ay mı, yoksa yıl mı dedi bilemiyorum.” (Buhârî, Salât, 101)

Şerh:

Namaz kılan kişinin önünden geçmek kötü bir fiildir ve bunu yapan kimse günahkâr olur.

Bazı fakihler şöyle demişlerdir:

– Geçen kimsenin başka yerden gitme imkânı var ve namaz kılan da sütre edinmemiş ve insanların geçeceği yere namaza durmuşsa ikisi de günahkâr olurlar.

– Geçen kimsenin başka yerden gitme imkânı yok, namaz kılan da gerekli tedbirlerini almışsa ikisine de günâh yoktur.

– Namaz kılan lüzumlu tedbirleri almış, önünden geçenin ise başka yerden geçme imkânı varsa sadece önden geçen günahkâr olur.

– Namaz kılan tedbirlerini almamış, önünden geçenin de başka yerden geçme imkânı yoksa sadece namaz kılan günahkâr olur.

Namaz kılan kişi Cenâb-ı Hak ile münâcât hâlinde olduğu için onu hiçbir şekilde meşgul etmemek, huşû ve huzûrunu bozmamak îcâb eder.

Aynı şekilde insan yüzüne karşı namaz kılmak veya namaz kılan kişinin karşısına geçip onunla yüzyüze gelmek de mekruh görülmüştür.

%d bloggers like this: