İkindi Namazı’nı Kaçıranın Günâhı (241. Hadis-i Şerif Dersi)

 

İkindi Namazı’nı Kaçıranın Günâhı

Abdullah ibn-i Ömer (r.a) şöyle buyurur:

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular:

“İkindi namazını kaçıran kimse sanki ehl ü ıyâlini de, malını da elinden kaçırmış, (bunların helâkiyle büyük bir musibete uğramış) gibidir.” (Buhârî, Mevâkitu’s-Salât, 14)

Şerh:

Ehl ü evlâdı katlolunmuş, serveti telef olmuş kimsenin musîbeti ne kadar bü­yükse, bir İkindi namazını geçiren kimsenin musîbeti de o kadar büyüktür. Bu namazın geçirilmesi, ya Güneş’in batmasına, ya tercih edilen vakitten sonraya veya Güneş’in sararması zamanına kadar bilerek tehir edilmesidir. Beş vakit namaz için­den İkindi’nin tahsis edilmesi hakkında türlü türlü tevcihler varsa da, en doğru söz “Allah Teâlâ dilediği namaza dilediği fazileti tahsis eder” demektir.

%d bloggers like this: