İmamın Kıyâmı Hafif Tutması, Rükû ve Secdeleri Tam Yapması (300. Hadis-i Şerif Dersi)

Ebû Mes’ûd (r.a) şöyle haber verir:

“Bir kişi gelip:

«–Vallâhi yâ Rasûlâllâh, filânca bize (namaz kıldırırken) o kadar uzatıyor ki, sabah namazına gitmekten (âdetâ) geri kalıyorum!» dedi.

Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’i hiçbir konuşmasında o günkü kadar gazaplı görmedim. Şöyle buyurdular:

«–İçinizden bazılar cemaati nefret ettirmektedir. Kim namaz kıldıracak olursa hafif tutsun! Çünkü (cemaatin) içinde zayıf olanı var, yaşlısı var, iş-güç sâhibi olanı var».” (Buhârî, Ezân, 61)

Şerh:

Kendi başına namaz kılan kişi istediği kadar uzatabilir, ama cemaate imam olan kişinin fazla uzatmaması gerekir. Namazı hafif tutarken de rükû ve secdeleri mutlaka tam yapmak îcâb eder. Acele ederken namazın rükünlerini eksik yapmamalıdır. Allah Rasûlü (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Rükû ve secdeleri arasında belini dümdüz etmeyen kişinin namazına, Allah Teâlâ bakmaz (değer vermez).” (Ahmed, II, 525)

%d bloggers like this: