Kardeşim Bizi de Duadan Unutma!

Ömer (r.a) şöyle anlatır:

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’den umre yapmak için izin istedim. İzin verdiler ve:

“–Bizi duadan unutma, sevgili kardeşim!” buyurdular.

Ömer (r.a) sözlerine devamla diyor ki:

“Peygamber Efendimiz’in bu sözüne karşılık bana dünyayı verseler, o kadar sevinmezdim!” (Ebû Dâvûd, Vitr, 23/1498; Tirmizî, Daavât, 109/3562; İbn-i Mâce, Menãsik, 5)

Bir rivâyette Rasûlullah (s.a.v):

“–Sevgili kardeşim, bizi de duana ortak et!” buyurmuşlardır. (Ebû Dâvûd, Vitr 23; Tirmizî, Daavât 109/3562)

%d bloggers like this: