Onun Şehâdetiyle Bereket Gitti

Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor:

Bir gün Rasûlullâh (s.a.v)’e bir miktar hurma getirdim.

“–Yâ Rasûlallâh! Bunlara dua ediverin de bereketlensin!” dedim.

Rasûlullâh (s.a.v) hurmaları bir araya getirdiler, sonra bereketlenmesi için dua ettiler ve bana şöyle buyurdular:

“–Onları al ve şu çıkınına koy (veya) şu çıkına koy! Almak istediğin zaman elini içine sok ve al. Ancak çıkını silkeleme!”

O hurmalardan şu kadar şu kadar vesk Allâh yolunda infak ettim. Ondan yiyorduk ve yediriyorduk. Çıkın kemerimden hiç ayrılmıyordu. Hz. Osman’ın şehid edildiği gün o da koptu ve düştü. (Tirmizî, Menâkıb, 46/3839)

%d bloggers like this: