Kan Damlası

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) şöyle buyurur:

“Mısırlılar Hz. Osman’ın odasına girdiğinde Mushaf onun önündeydi. Göğsünün üzerine vurduklarında kan:

فَسَيَكْف۪يكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ

“Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.”[1] âyet-i kerîmesinin üzerine aktı. (Beyhakî, Şuab, II, 409/2226)[2]

Hz. Osman’ın vefâtından bir sene sonra Amre bint-i Kays, mü’minlerin annesi Hz. Âişe (r.a) ile birlikte Mekke-i Mükerreme’ye doğru rûhânî bir yolculuğa çıkmışlardı.

Çıkmadan evvel Medîne-i Münevvere’de Hz. Osman’ın şehîd edilirken okumakta olduğu Kur’ân-ı Kerîm’i gördüler. Odasında duruyordu.

Hz. Osman’ın kanının ilk damlası şu âyetin üzerine düşmüştü:

فَسَيَكْف۪يكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ

“Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.” (el-Bakara, 137)

Amre (r.a):

“Hz. Osman’ı şehîd eden adamların hiçbiri normal bir şekilde ölmedi” demiştir. (Ahmed, ez-Zühd, s. 127-128; Fedâilu’s-sahâbe, I, 501, no: 817)

Kaynaklarımızda, Hz. Osman’a saldıranların hepsinin de cinnet getirdiği bildirilir. (Heysemî, IX, 94; Suyûtî, Târîhul’l-hulefâ, s. 162) [3][1] el-Bakara, 137.

[2] Bkz. İbn-i Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 402; İbn-i Kesîr, Tefsîr, I, 450.

[3] Hz. Osman Mushafı ile alâkalı olarak şöyle bir haber neşredilmişti:

İslamiyet’in 3. Halifesi Hz. Osman’a ait, deri üzerine işleme, paha biçilemeyen Kur’ân-ı Kerîm’in 28 sayfalık bölümü, Osmanlı Sultanı Abdülmecid’in torunu Bereket Şah tarafından Konya Mevlana Müzesi’ne bağışlanacak.

Mevlana Müzesi Müdürü Erdoğan Erol, sekreteri aracılığıyla kendisiyle bağlantıya geçen Şah’ın, bugün saat 13.30’da müzeye gelerek İslam tarihinin ilk dizili nüshalarından (Mushaflarından) olan Kur’ân-ı Kerîm’i teslim edeceğini açıkladı. Şah’ın Kur’ân-ı Kerîm’i müzeye bağışladığını ifade eden Erol, “Herhangi bir para talebinde bulunulmadı” dedi.

Erol, 28 sayfalık Kur’ân-ı Kerîm’in, müze vazîfelileri tarafından gerçek olup olmadığı incelendikten sonra, müzeye kabul edileceğini söyledi.

Hz. Osman’a âit olan Kur’ân-ı Kerîm’in parçalarından birinin Topkapı Sarayı’nda sergilendiğini ve kutsal emanet sayıldığını söyleyen Erol, tarih uzmanlarının, diğer parçaların da Rusya ve Hindistan’da bulunduğunu bildirdiklerini ifade etti.

Hindistan’ın eski Haydarabad Nizâmı Bereket Şah, Sultan Abdülmecid’in kızı Dürrüşşehvar’ın oğludur.

III. Halife Hz. Osman’ın şahsî eşyası olan Kur’ân-ı Kerîm, İslam tarihindeki ilk dizili (Mushaf) Kur’ân-ı Kerîm örneklerinden sayılıyor. Hz. Osman’ın şehit olduğu sırada okuduğu rivayet edilen ve paha biçilemeyen Kur’ân-ı Kerîm’in tarihî ehemmiyeti bulunuyor. Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergilenen Kur’ân-ı Kerîm’in de Hz. Osman döneminden kaldığı belirtiliyor. (www.Haber7.com, [27 Kasım 2006, 10:14])

%d bloggers like this: