O Benim Vitir Namazımdı!

Osman ibn-i Abdirrahman şöyle anlatıyor:

Bir gün: “Bugün ben gecemi Makâm-ı İbrahim’de namaz kılmakla geçireceğim” diye niyet ettim. Yatsıdan sonra Makâm’da namaza durdum. Ben namaz kılarken birisi elini omzuma koydu. Selâmdan sonra baktım ki Hz. Osman! Osman (r.a) Fatiha’dan başlayarak Kur’ân’ı sonuna kadar okuyarak namazını tamamladı. Selâm verdi ve ayakkabılarını alıp gitti. Daha önce de namaz kılıp kılmadığını bilmiyorum. (Ebû Nuaym, Hilye, I, 56)

Abdurrahman bin Osman et-Teymî şöyle der:

“Bir gece Hz. Osman’ı Makâm-ı İbrahim’in yanında gördüm. İleri geçti ve namaza durarak tek rekâtta bütün Kur’ân’ı hatmetti. Sonra dönüp gitmeye başladı. Ben:

“–Ey Mü’minlerin Emîri! Tek rekât kıldınız!” dedim.

Hz. Osman (r.a) şu cevâbı verdi:

“–O benim vitir namazımdı.” (Ali el-Müttakî, XIII, 31/36168)

Bir gün Hz. Osman yatsı namazını kıldırdı. Sonra makamın arkasına geçti. Vitir namazını kılmaya başladı. Kur’an’ın bütününü tek rekâtta okudu. (İbn Sa’d, III, 76)

%d bloggers like this: