Tek Rekâtta Hatim

Hz. Osman’ın tek rekâtta Kur’ân-ı Kerîm’i baştan sona hatmettiği rivâyet edilir. O, Kur’ân’ı baştan sonra okuyarak tek rekâtlık vitir namazı kılardı. (Tirmizî, Kırâât, 11/2946)

Hz. Osman’ın evi âsîler tarafından kuşatıldığında, hanımı onlara:

“–Siz onu öldürmek mi istiyorsunuz? Size şunu söyleyeyim de artık onu ister öldürün, ister bırakın. O bütün geceyi, bir tek rekâtla ihya eder ve o rekâtta bütün Kur’an’ı hatmeder” dedi. (Heysemî, IX, 94; Ebû Nuaym, Hilye, I, 57; Ahmed, ez-Zühd, s. 127)

Hz. Osman (r.a) şehîd edildiğinde, hanımı onu şehîd eden âsîlere:

“–Siz onu şehîd ettiniz. Vallâhi o geceyi tek rekâtta Kur’ân’ı hatmederek ihyâ ederdi” dedi. (İbn Sa’d, III, 76)

Muhammed ibn-i Sîrin (r.a) de şöyle der:

“Hz. Osman (r.a) geceyi ihyâ eder, tüm Kur’ân’ı bir rekâtta okurdu.” (Ali el-Müttakî, XIII, 31-32/36170)

%d bloggers like this: