İkinci Kez Ensâr Olmaya Hazırız

Âsîler evini muhâsara ettiği günlerde Zeyd ibn-i Sâbit (r.a), Hz. Osman’a gelerek:

“–Ensâr’ın tamamı kapıya geldiler ve «Eğer isterse biz ikinci kez Allah’ın ensârı olabiliriz!» diyorlar” dedi.

Hz. Osman (r.a):

“–Savaş diyorsanız, hayır! Bunu aslâ kabul edemem” cevâbını verdi. (İbn Sa’d, III, 70)

%d bloggers like this: