Kesinlikle Savaşmam!

Muhâsara edildiği günlerde Abdullâh ibn-i Zübeyr (r.a), Hz. Osman’a:

“–Ey Mü’minlerin Emîri! Seninle beraber evde bir grub insan var. Allah’ın yardımına güvenerek âsîlere karşı çıkalım. Eğer Allah dilerse daha az bir grubla da seni koruyabilir. Bize izin ver, savaşalım!” demişti.

Hz. Osman (r.a):

“–Kim benim yüzümden kendisinin veya başka birinin kanını akıtmak istiyorsa, ona Allah’ı hatırlatırım” dedi.

Abdullâh, dayanamayarak tekrar:

“–Bu adamlarla savaş! Yemin ederim, Allah sana bunların katlini helal kılmıştır” dedi.

Hz. Osman (r.a) ise:

“–Hayır! Allah’a yemin ederim ki, ben kesinlikle savaşmayacağım” cevabını verdi.

Sonra da şunları ilâve etti:

“–Sizin benim yanımda en hayırlınız, elini ve silahını tutup savaşmayan kimselerdir.” (Bkz. İbn Sa’d, III, 70)

%d bloggers like this: