Bir Araya Gelemezsiniz

Ebû Leylâ el-Kindî şöyle anlatır:

Hz. Osman (r.a) muhâsara altındayken yanına vardım. Küçük bir pencereden bakarak:

“–Ey İnsanlar! Beni öldürmeyiniz! Eğer bir günahım varsa, ondan tevbe etmemi isteyiniz. Allah’a yemin ederim ki, eğer beni öldürürseniz, artık bir arada namaz kılamazsınız ve hepiniz bir araya gelerek düşmanlarınıza karşı cihâd edemezsiniz! İhtilafa düşerek şöyle olursunuz” dedi ve parmaklarını birbirine geçirerek gösterdi. Ardından:

“Ey kavmim! Bana karşı gelmeniz, sakın size Nûh kavminin veya Hûd kavminin yahut Sâlih kavminin başlarına gelenler gibi bir felâket getirmesin! Lût kavmi de sizden uzak değildir” (Hûd, 89) âyetini okudu.

Daha sonra Abdullah ibn-i Selâm’a haber gönderip:

“–Bu hususta senin reyin nedir?” diye sordu. O da:

“–Geri durmaktır. Aman savaştan geri dur! Çünkü böyle davranmak, hüccet bakımından senin için daha kuvvetlidir” dedi. (İbn Sa’d, III, 71; İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, XV, 203)

%d bloggers like this: