Kendi Öz Malımdan

May 19, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Mısır, Basra ve Kûfe halkından bazı isyankâr insanlar bir araya gelerek Hz. Osman’a:

“–Akrabaların olan Ümeyye Oğulları’na bol bol ihsanda bulunuyorsun?!” diye onu suçlamak istemişlerdi.

Hz. Osman (r.a) da şu cevâbı verdi:

“–Biliyorsunuz ki Allah Teâlâ bana mal ve servet vermiştir. Akrabama yaptığım ihsanları kendi öz malımdan veririm. Şimdiye kadar onlara Beytülmâl’den hiçbir şey vermiş değilim. Bu yaştan sonra şu güzel ahlâkımdan vazgeçemem!” (Ramazanoğlu M. Sâmi, Hz. Osman Zinnûreyn, s. 133)