Kendi Öz Malımdan

Mısır, Basra ve Kûfe halkından bazı isyankâr insanlar bir araya gelerek Hz. Osman’a:

“–Akrabaların olan Ümeyye Oğulları’na bol bol ihsanda bulunuyorsun?!” diye onu suçlamak istemişlerdi.

Hz. Osman (r.a) da şu cevâbı verdi:

“–Biliyorsunuz ki Allah Teâlâ bana mal ve servet vermiştir. Akrabama yaptığım ihsanları kendi öz malımdan veririm. Şimdiye kadar onlara Beytülmâl’den hiçbir şey vermiş değilim. Bu yaştan sonra şu güzel ahlâkımdan vazgeçemem!” (Ramazanoğlu M. Sâmi, Hz. Osman Zinnûreyn, s. 133)

%d bloggers like this: