Hz. Hasan’ın Rüyâsı

 Hz. Hasan (r.a) bir gün şunları anlattı:

“Allah Rasûlü’nü rüyâmda gördüm, Arş’a tutunmuştu. Sonra Hz. Ebû Bekir’i gördüm, o da Allah Rasûlü’nün eteğinden tutunmuştu. Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir’in; Hz. Osman da Hz. Ömer’in eteğinden tutunmuştu. O esnâda gökten kan yağıyordu.”

Hz. Hasan (r.a) bu rüyâsını Şam’dan bir gruba anlatmıştı. Onlar:

“–Peki, sen Hz. Ali’yi görmedin mi?” diye sordular. Hz. Hasan da şöyle cevap verdi:

“–Onu Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in eteğine tutunmuş olarak görmeyi çok isterdim. Ancak bu bir rüyâdır ve onu ancak anlattığım şekilde gördüm.”

Hâdisenin ikinci kısmı diğer rivâyette biraz farklı olarak şöyle anlatılır:

“…Sonra da Osman geldi ve elleriyle işaret ederek:

«–Ey Rabbim! Kullarına beni niçin öldürdüklerini sor» dedi. O zaman gökte bulunan iki oluktan yeryüzüne kan akıtıldı.”

Onun bu söylediklerini işiten bazı kişiler Hz. Ali’ye koşarak:

“–Oğlun Hasan’ın neler söylediğini görmez misin?” dediler. O da

“–Hasan ancak gördüklerini söylüyor” dedi.

Bunları anlatan Hz. Hasan (r.a):

“–Bu rüyadan sonra artık kimse ile savaşmayacağım” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“–Hz. Osman (r.a) da elini Hz. Ömer’in omuzuna koydu. Onların ötesinde kan bulunduğunu gördüm ve onun ne olduğunu sordum. Onun Hz. Osman’ın kanı olduğunu söyleyerek:

“–Allah Teâlâ bu kanın hesabını soracaktır!” dediler.” (Heysemî, IX, 96; İbn Kesîr, el-Bidâye, VII, 183-184; Kandehlevî, Hayâtu’s-sahâbe, IV, 430-431)

%d bloggers like this: