Son Hutbe

Hz. Osman’ın îrâd buyurduğu son hutbesi şudur:

“Allah Teâlâ bu dünyayı size, âhireti kazanasınız diye vermiştir. Yoksa ona meyletmeniz için vermemiştir. Şurası kesindir ki dünya fâni, âhiret ise bâkidir. Sakın fâni olan dünya sizi bâki olan âhireti elde etmekten alıkoymasın. Fânî olan dünya sizi şımartıp da bâkî olan âhiretten alıkoymasın.

Biz bâkiyi fânîye tercih ederiz. Bildiğiniz gibi dünyanın bir sonu vardır. Kendisinden başka dönülecek bir yer ve kimsenin olmadığı Allah’tan korkunuz. Çünkü Allah korkusu insanı O’nun azabından koruyan bir kalkan olduğu gibi rızâsını kazanmak için de bir vâsıtadır. Allah’ın gazabından korkunuz ve cemaatten ayrılarak parça parça olmayınız. Allah Teâlâ kitabında şöyle buyurur:

«Hep birlikte Allah’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı sarılın; parçalanmayın! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.» (Âl-i İmran, 103)” (Taberî, Tarih, III, 446)

%d bloggers like this: