Tebliğ Vazifesi

Halîfe bin Sa’d der ki: Osman (r.a)’ı, Medîne’nin yollarından birinde şöyle derken gördüm:

“Şerlileriniz başınıza musallat olmadan evvel iyiliği emredip kötülükten sakındırın! (Bu vazifenizi ihmâl eder de kötüleriniz başınıza musallat olursa, o zaman), hayırlılarınız onlara beddua ederler ama kendilerine icâbet edilmez!” (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VII, 530/37745)

Yani duaları kabul edilmez.

Müslümanların iyilikleri insanlara öğretip yaygınlaştırma ve kötülüklere mânî olup insanları onlardan sakındırma vazifeleri vardır. Bu mes’ûliyetlerini ihmâl ettikleri takdirde toplum bozulmaya başlar ve kötü insanlar söz sahibi olurlar. Kötülerin gâlip olduğu bir toplumda dinlerini hakkıyla yaşayamayan sâlih insanlar, bu hâlin ıslâhı için dua ederler ancak artık o vakit duaları kabul edilmez. Zira zamanında vazifelerini yapmadıkları için bütün toplum vebal altına girmiş ve cezâyı hak etmişlerdir.

%d bloggers like this: