Zühd ve Takvâ

Hz. Osman (r.a) insanlara et, bal, ekmek vb. şeylerle ziyâfet verir, sonra kendisi evine giderek sirke ile zeytinyağı yerdi. (Ebû Nuaym, Hilye, I, 60; Ahmed, ez-Zühd, s. 129)

%d bloggers like this: