Zühd ve Takvâ

May 19, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Hz. Osman (r.a) insanlara et, bal, ekmek vb. şeylerle ziyâfet verir, sonra kendisi evine giderek sirke ile zeytinyağı yerdi. (Ebû Nuaym, Hilye, I, 60; Ahmed, ez-Zühd, s. 129)