Krallara Benzememek İçin

Medîne-i Münevvere’ye yaklaşık on kilometre uzaklıkta Muarres isminde bir yer vardı. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), sefer dönüşlerinde orada bir müddet istirahat eder, sonra Medîne-i Münevvere’ye doğru yola çıkarlardı.

Hz. Ömer ile Hz. Osman da Efendimiz’in Sünnet-i Seniyye’sine uyarak Mekke’den Medîne’ye dönerken orada konaklar, biraz istirahat ederlerdi.

Medine-i Münevvere’ye girmek istedikleri zaman da herkes terkisine bir köle alır ve bu şekilde şehre girerdi.

Bu hâdiseyi nakleden râvî:

“–Bunu tevâzu sebebiyle mi yapıyorlardı?” diye sorunca İmam Mâlik (r.a):

“–Evet. Bir de yaya yürüyenleri hayvanlarına bindirmek ve böylece diğer krallar gibi olmamak için!” buyurdu.

Sonra da insanların o devirde çıkardığı, kendilerinin bineklere binip köle ve hizmetçilerini arkalarında yürütme âdetinden bahsederek, böyle yapanları ayıpladı. (Beyhakî, Şuabu’l-îmân, X, 488/7848; Ali el-Müttakî, III, 702, no: 8510)

%d bloggers like this: