Dâvete İcâbet

May 19, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Muğîre bin Şu‘be’nin oğlu evleniyor, herkes düğün sevinç ve heyecânı içinde bulunuyordu.

Delikanlı sevinçten uçuyor, sağa sola koşturup insanları düğününe dâvet ediyordu. Yolu Mü’minlerin Emîri Osman ibn-i Affân’a da uğradı. Onu da düğününe dâvet etti.

Halîfe gencin dâvetine icâbet etti. Büyüklere yakışan bir tevâzu ve samimiyetle düğün evine geldi. Kendisine yemek ikrâm edildiğinde ise:

“–Ben oruçluydum, fakat dâvete icâbet ederek bereket duâsında bulunayım diye geldim” dedi. (Ahmed, ez-Zühd, s. 129)

Dâvete icâbet sünnettir. Dâvet edilen düğüne gitmekle mühim bir vazîfe icrâ edilerek teşekkül etmekte olan yeni bir âileye şâhitlik yapılır. Böylece âilenin sağlam ve güvenli olmasına yardımcı olunur.