Affedicilik ve Ayıp Örtücülük

Hz. Osman’a birkaç kişinin kötü maksatlarla bir yere toplanmış oldukları ihbar edildi. Bunun üzerine Hz. Osman (r.a) onları suçüstü yakalayabilmek için söylenilen yere gitti. Ancak oraya vardığında adamların dağılmış olduklarını gördü. Fakat yaptıkları kötü işin izleri hâlâ meydanda idi.

Hz. Osman (r.a), onları bu işi yaparken görmediğine şükretti ve bunun için de bir köle azat etti. (Ebû Nuaym, Hilye, I, 60; Ahmed, ez-Zühd, s. 129)

Affedicilik ve ayıp örtücülük müslümanın güzel hasletlerinden biridir. Bu sebeple Hz. Osman (r.a) adamların suçüstü yakalanmadıklarına sevinmiştir. Şâyet suçüstü yakalansalardı, onlara karşı kalplerdeki hüsnüzan silinecek ve suçlayıcı nazarlar altında devâmlı ezilmeye mahkûm olacaklardı. Bu durumda ise günahları açığa çıkmadan tevbe edip kurtulma ihtimalleri vardır. Dolayısıyla şahsî günahların gizlenip teşhir edilmemesinde büyük faydalar vardır.

%d bloggers like this: