Üsve-i Hasene: En Güzel Örnek

Ya‘lâ bin Ümeyye (r.a) şöyle anlatır:

Hz. Osman’la birlikte Kâ’be’yi tavâf ediyorduk. Hacer-i Esved’i istilâm ettik. Ben Beytullâh tarafındaydım. Hacer-i Esved’den sonraki Rükn-i Ğarbî’ye (Batı Köşesi’ne) gelince, bu köşeyi de istilâm etmek (el sürüp öpmek) için elinden tutup çektim.

“–Neden çekiyorsun?” diye sordu. Ben de:

“–Bu köşeyi istilâm etmeyecek misin?” dedim.

Bana:

“–Sen Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’le birlikte hiç tavaf yapmadın mı?” dedi.

Ben de:

“–Evet, yaptım” dedim.

“–Peki, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in bu iki batı köşesine el sürdüklerini gördün mü?” dedi.

“–Hayır, görmedim” dedim.

“–Peki, O’nda senin için güzel bir örneklik (üsve-i hasene) yok mu?” dedi. Ben:

“–Evet, var” dedim. O da:

“–Yürü öyleyse, bırak, geç onu!” dedi. (Ahmed, I, 70-71, 37, 45; Abdürrezzâk, V, 45)

%d bloggers like this: