Şahsî Hizmetlerini Kendisi Görürdü

Hz. Osman (r.a) geceleyin âile efradından hiç kimseyi şahsî hizmeti için kaldırmazdı. Ancak ayakta olan birini görürse onu çağırır; o da abdest suyunu getirirdi. Gecelerini bu şekilde ihyâ eden Osman (r.a) gündüzlerini de hep oruçlu geçirirdi. (İbn Hacer, el-İsabe, II, 463; Ahmed, ez-Zühd, s. 126; Muhibbu’t-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, III, 46)

%d bloggers like this: