Şahsî Hizmetlerini Kendisi Görürdü

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Hz. Osman (r.a) geceleyin âile efradından hiç kimseyi şahsî hizmeti için kaldırmazdı. Ancak ayakta olan birini görürse onu çağırır; o da abdest suyunu getirirdi. Gecelerini bu şekilde ihyâ eden Osman (r.a) gündüzlerini de hep oruçlu geçirirdi. (İbn Hacer, el-İsabe, II, 463; Ahmed, ez-Zühd, s. 126; Muhibbu’t-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, III, 46)