Hz. Osman’ın Tevâzuu

Osman (r.a) son derece mütevâzi bir insandı. Halîfe olduktan sonra bile tevâzûda nümûne olabilecek pek çok fazîletli davranış sergilemiştir.

Meselâ halîfe olduğu yıllarda bir gün katıra binmiş gidiyordu. Terkisinde de Nâil ismindeki hizmetçisi vardı. (Ebû Nuaym, Hilye, I, 60; Ahmed, ez-Zühd, s. 127)

Bu hâdise onun ne kadar mütevâzi ve kibirden uzak bir şahsiyet olduğunu gösterir.

%d bloggers like this: