İmkânı Olan Hemen Evlensin

Alkame (r.a) şöyle nakleder:

Abdullah ibn-i Mes’ûd (r.a) ile birlikte idim. Minâ’da Osman ibn-i Affân ile karşılaştık. Osman (r.a), İbn-i Mes’ûd’a:

“–Abdullah, seninle bir meseleyi görüşmek istiyorum” dedi.

Bir kenara çekilerek görüşmeye başladılar. Hz. Osman:

“–Abdullah, seni genç ve bâkire bir kızla evlendirsek olmaz mı? O sana gençlik günlerini hatırlatır da belki biraz kendine gelirsin” dedi.

Abdullah (r.a), böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını görünce bana:

“–Alkame, sen de gel” dedi.

Ben de hemen yanlarına vardım. O esnâda Abdullah (r.a) şöyle diyordu:

“–Doğru söylüyorsun, ben de Allah Rasûlü’nün şöyle buyurduklarını işittim:

«Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin, çün­kü evlilik, gözü (harama) karşı daha iyi korur, namusu daha çok muhâfaza eder. Kimin de evlenmeye gücü yetmiyorsa o da oruca devam et­sin. Çünkü oruç onun için bir kalkandır.»” (Bkz. Buhârî, Nikâh, 2; Müslim, Nikâh, 1; Ebû Dâvûd, Nikâh, 1/2046)

Hz. Osman, İbn-i Mesûd’un bakımsız ve perişan hâli­ni görünce, bu duruma bekârlığı sebebiyle düştüğüne hükmetmiş ve ona evlenmesini teklif etmiştir. Evliliğin insana destek vereceğini, dağınık hâlini toplamasına yardımcı olacağını bildirmiştir.

%d bloggers like this: