Kur’ân’ın Tertîbi

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Hz. Osman şöyle der:

“Bazen Rasûlullah (s.a.v)’e vahiy esnâsında, birçok sûre birlikte gelirdi. Herhangi bir vahiy geldiğinde, vahiy kâtiblerini çağırır, onlara:

«–Şu âyetleri, şu şu meselelerin zikredildiği sûreye koyun!» diye emrederlerdi.

Bir âyet geldiği zaman da:

«–Bu âyeti, içinde şu şu şeylerin zikredildiği sûreye koyun!» buyururlardı.” (Tirmizi, Tefsir, 9/3086; Ebû Dâvûd, Salat, 120-121/786)