Hâkimlerin Tehlikeli Vazîfesi

Osman (r.a), Hz. Ömer’in oğlu Abdullah’a kadılık vazîfesi verip:

“–Git insanlar arasında hükmet!” dedi.

Abdullah (r.a):

“–Ey Mü’minlerin Emîri, beni bu vazifeden affetmez misiniz?” diye ricada bulundu.

Hz. Osman (r.a):

“–Bundan niye kaçınıyorsun? Senin baban da kâdı idi?!” diye ısrar etmek istedi.

Ancak Abdullah (r.a) şöyle dedi:

“–Doğru da, ben Rasûlullah (s.a.v)’in:

«Kim kâdı olur ve adâletle hükmederse, bu kimse başabaş (sevap ve günahı eşit) ayrılmaya liyakat kazanmıştır.» dediğini işittim. Artık (Rasûlullah’ın bu sözünden) sonra kadılık vazîfesinden ne ümid edebilirim ki?” (Tirmizî, Ahkâm 1/1322)

Yine Abdullah şöyle demiştir:

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in:

«Kadılar üç sınıftır. Biri kurtulur, diğer iki sınıf cehennemdedir. Zulümle (bilgisizce) veya hevâ ve hevesine göre hükmeden helâk olur, hak ile hükmeden ise kurtulur.» buyurduklarını işittim.” (Heysemî, IV, 193; İbn Sa’d, IV, 108)

Diğer bir hadislerinde Allah Rasûlü (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“İnsanlar arsında hükmetmek için kadı tayin edilen kişi, bıçaksız boğazlanmış demektir.” (Ahmed, II, 230)

%d bloggers like this: