Sormayacak mısınız?

Ashâb-ı kiram, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den sonra O’nun davrandığı gibi davranmaya ihtimam göstermişler, her hususta O’nu taklit etmeye gayret etmişlerdir. Bir gün Osman ibn-i Affân (r.a) su isteyip abdest aldıktan sonra tebessüm etmiş ve arkadaşlarına:

“−Niçin tebessüm ettiğimi sormayacak mısınız?” demişti.

Onların sorması üzerine şunları söyledi:

“–Birgün Allah Rasûlü (s.a.v) buraya yakın bir yerde su istediler, benim gibi abdest aldılar ve tebessüm ettiler. Sonra da:

«−Niçin tebessüm ettiğimi sormayacak mısınız?» buyurdular.

Sorduğumuzda ise şu açıklamayı yaptılar:

«−Tebessüm etmemin sebebi şudur: Kul abdest alıp yüzünü yıkadığı zaman Allah Teâlâ yüzü ile işlediği günahları siler. Kollarını yıkadığı zaman da böyle, başını meshettiği zaman da böyle, ayaklarını yıkadığı zaman da böyledir».” (Heysemî, I, 229)

%d bloggers like this: