Cemaatle Namaz

Osman ibn-i Affân (r.a) birgün yatsı namazına gelmişti. Cemaatin henüz az olduğunu görünce Mescid’in gerisinde bir yere uzandı ve insanların çoğalmasını beklemeye başladı. O esnâda İbn-i Ebî Amre gelip Hz. Osman’ın yanına oturdu. Osman (r.a) ona kim olduğunu sordu. O da kendisini tanıttı.

Osman (r.a):

“–Kur’ân’dan ne kadar biliyorsun?” diye sordu. O da ne kadar bildiğini haber verdi.

Daha sonra Osman (r.a) şöyle dedi:

“–Ey kardeşimin oğlu! Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i şöyle buyururlarken işittim:

«Yatsı Namazı’nı cemaatle kılan kimse, gecenin yarısını namazla geçirmiş gibidir. Sabah Namazı’nı cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir».” (Bkz. Muvatta’, Salatü’l-Cemaa, 7; Müslim, Mesâcid, 260; Tirmizî, Salât, 165; Ebû Dâvûd, Salât, 47)

%d bloggers like this: