Cumâ Ezanı

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Rasûlullah (s.a.v), Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer devrinde Cuma günleri sadece hutbeden evvel bir iç ezan okunurdu. Ancak daha sonra cemaat artınca, insanları önceden uyarmak için Hz. Osman’ın emri ile Medine çarşısındaki Zevrâ isimli yerde üçüncü bir ezan daha okunmaya başlandı. Cumanın ilk ezanı bu şekilde sâbitleşmiş oldu. (Buhârî, Cuma, 21, 22, 24, 25; Ebû Dâvûd, Salât, 225; Tirmizî, Salât, 372/516); Nesâî, Cuma, 15)

Burada bahsedilen üç ezandan kasıt:

1. Dış ezan,

2. İç ezan,

3. Kâmet’tir.