Mescid-i Nebî’nin Genişletilmesi

Hz. Osman devrinde, müslümanlar Cuma günleri Mescid’in darlığından ve namaz kılmak için meydanlara yayıldıklarından şikâyet edip Mescid’in genişletilmesini istediler.

Osman (r.a) da ashabın görüş sahibi olanlarıyla konuştu. Mescid’in yıkılıp genişletilmesi hususunda görüş birliğine varıldı.

Osman (r.a) Mescid’in yapısını değiştirdi. Ona birçok ilaveler yaptı. Duvarları yontma nakışlı taşlarla ve kireçle, çürüyen direklerini de yontma nakışlı taşla yaptırdı. Mescid’in tavanını sert ve dayanıklı sac ağacıyla kaplattı. Yapının çakıl ve kumları Akîk deresinden taşındı. Kerpici, Bakî’de kesildi.

Mescidin temeli, adam boyu yükselinceye kadar, taşla örüldü. Hz. Ömer devrinde olduğu gibi, mihrabın sağında, solunda ve aksi istikametteki kısmında ikişerden altı kapı açıldı.

Mescidi genişletme işine, Hicretin 29. senesi Rebiülevvel ayının başlarında başlandı, 30. senenin Muharrem’i girince, on ayda bitirildi.[1]

İnşaat esnâda, Allah Rasûlü (s.a.v) için minber yapılınca, O’ndan ayrılmanın hicrânıyla inleyen Hurma Kütüğü meydana çıkmış, Übey bin Ka’b (r.a) bu kütüğü alarak kurtlar tarafından yenilip un ufak edilinceye kadar evinde saklamıştır. (İbn-i Sa’d, I, 251-252)

Aynı şekilde Kuba Mescidi de Osman (r.a) tarafından genişletilmiştir.[1] Bkz. Buhârî, Salât, 62; Ebû Dâvûd, Salât, 12; Ahmed, II, 130; Semhûdî, II, 495-501; Belâzurî, Fütûhu’l-büldân, I, 5; Diyarbekrî, I, 347

%d bloggers like this: